Βαρβαρέσος: Ζημίες 1,29 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο

Μείωση του κύκλου εργασιών κατέγραψε η Βαρβαρέσος το α’  εξάμηνο του έτους, ενώ τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 1,29 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,073 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 διαμορφώθηκε σε 8,40 εκατ. Ευρώ έναντι 10,72 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 6,53 εκατ. Ευρώ ποσοστό 77,77% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2018 ανήλθαν σε ζημίες 38,94 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 263,74 χιλ. Ευρώ του 2017.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε θετικό σε 133,2 χιλ. Ευρώ έναντι 411,40 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 1,29 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,073 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2018 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr