Βαρβαρέσος: Ολοκληρώθηκε η εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων

Η “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” ανακοίνωσε σήμερα ότι την 30.06.2020 εκταμιεύθηκαν Κοινά Ομολογιακά Δάνεια ως εξής:

–    Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 6.322.988,00
–    Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 2.376.077,00
–    Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 1.121.575,00

όπως προβλεπόταν από την 10.03.2020 Σύμβαση και την από 10.06.2020 τροποποίηση αυτής με τις Τράπεζες  Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank.

Με την εκταμίευση των 6.322.988 Ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας,  αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

Με την εκταμίευση των 2.376.077 Ευρώ  και 1.121.575 Ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου που έχει ενταχθεί στον Ν. 4399/2016.  Μετά τις ανωτέρω εκταμιεύσεις ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο.