Β. Λαζαράκου: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου της κεφαλαιαγοράς

Με στόχο να γίνει η ελληνική κεφαλαιαγορά πιο ελκυστική και περισσότερο ανταγωνιστική διεθνώς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχωρά σε περαιτέρω αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, όπως τόνισε η πρόεδρος της κυρία Βασιλική Λαζαράκου.

Σύντομα θα ξεκινήσει κύκλος συναντήσεων με τις εισηγμένες επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς ώστε να καταγραφούν οι προτάσεις τους για το θεσμικό πλαίσιο.

Επίσης όπως ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ελληνική κεφαλαιαγορά παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη στις εισηγμένες επιχειρήσεις ώστε να εφαρμοστεί σωστό ο νέος νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση από τον Ιούλιο του 2021.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντείνει τους προληπτικούς ελέγχους τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, ενώ μεγάλη σημασία δίνει στην παροχή επενδυτικών συμβουλών από πρόσωπα και φορείς που δεν έχουν σχετικά άδεια, ενώ έχουν αυξηθεί και οι έλεγχοι σε χρηματιστηριακές εταιρείες.

Για την υπόθεση της Folli Follie η επικεφαλής της Ε.Κ σημείωσε πως έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ ανέφερε πως η νέα διοίκηση που τοποθετήθηκε στην εταιρεία ανέλαβε την αποστολή να προχωρήσει στην εξυγίανση της επιχείρησης και αυτό είναι μια διαδικασία που παραμένει σε εξέλιξη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αναλάβει την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών στα κρυπτονομίσματα και κυρίως στο να επισημαίνει τυχόν υποθέσεις ξεπλύματος μέσω των κρυπτονομισμάτων. Σύντομα η Ε.Κ θα ξεκινήσει την καταγραφή όλων όσων παρέχουν υπηρεσίες σε κρυπτονομίσματα με στόχο τη σύσταση μητρώου. Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού ρυθμίζεται η ταυτοποίηση πελατών εξ αποστάσεως γεγονός που θα μειώσει την γραφειοκρατία και το κόστος.

Τέλος η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται σε επαφή με το Χρηματιστήριο Αθηνών για την διαγραφή εταιρειών οι μετοχές των οποίων βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός διαπραγμάτευσης.