Β&F Ενδυμάτων: Ανακοίνωση

B & F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση απόκτησης εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

με την επωνυμία:

“CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”

Ανακοινώνεται ότι η εταιρεία “B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ” σε εκτέλεση του με αριθ. 41454/16-10-2020 Προσυμφώνου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων που σύναψε με την “ELEDYN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “ELEDYN MIKE”, μοναδικού εταίρου της “CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” με διακριτικό τίτλο “CANALIS M.I.KE.” (Γ.Ε.ΜΗ. 151760601000,  ΑΦΜ 801207938, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας), προέβη στην απόκτηση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της τελευταίας, ήτοι στην απόκτηση χιλίων (1000) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ καταβάλλοντας το τίμημα των 166.513,06 €.

Με  την  ολοκλήρωση μεταβίβασης των άνω εταιρικών μεριδίων από την εταιρεία “ELEDYN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η “B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ” πλέον καθίσταται μοναδική και αποκλειστική εταίρος της “CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” έχοντας στο εξής στην πλήρη κυριότητά της δύο πλήρως ηλεκτρισμένα και εν λειτουργία Φ/Β πάρκα 0,5 ΜWatt έκαστο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ CANALIS M.IKE