Β’- 02/10: Eπισημάνσεις και Χαρακιές για Τraders του Χ.Α

UNIBIOS – HΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Πρόσφατη σημαντική ΑΜΚ στα 30 λεπτά σε κάποιους και μέσα από την εταιρία με τα δικαιώματα να στοιχίζει 32. Πλέον απροβλημάτιστη από πλευράς κεφαλαίων με τους μεγαλομετόχους να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Κάτι που συνήθως ακολουθείτε και από επιχειρηματικές κινήσεις. Τεχνικά, η ζώνη του 031 πολύ ισχυρή στήριξη που θα μπορούσε να δουλευτεί με κοντινό στοπ

****

ΔΕΗ – ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Από τους λίγους τίτλους με επιθετική τάση.. Το 317 κοντινή στήριξη με το 309 νέο μας στοπ στο ωριαίο. Μια κατοχύρωση του 31 μπορεί να μας δώσει το 328-336.

309.png

****
ΑLPHA BANK – ΗΛΚΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: H βόλτα ανάμεσα στο 163 και 175 συνηθισμένη μέχρι τώρα. Μένει να δούμε αν το σπάσει.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ@ new-economy.gr

Ο γενικός δείκτης στο ημερήσιο γράφημα έκλεισε κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 895,6 μονάδες, και η στήριξη στον κινητό μέσο όρο των 854,8 μονάδων. Ο δείκτης συσσώρευσης/διανομής έκλεισε με αρνητική κλίση, με τον όγκο να διαμορφώνεται (29,78 εκατ. τεμάχια) πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (27,63 εκατ. τεμάχια).

Νέες πιέσεις δέχθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς έκλεισε στο ημερήσιο γράφημα για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, και κάτω από αυτούς των πέντε και δέκα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον όγκο (7,52 εκατ. τεμάχια) να διαμορφώνεται πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (4,39 εκατ. τεμάχια). Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.442 μονάδες, και η στήριξη στις 1.272 μονάδες.

  • Ρευστοποιήσεις επικράτησαν για την πλειοψηφία του τραπεζικού δείκτη, ο οποίος κατάφερε να κλείσει ξανά πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 18,49 εκατ. τεμάχια έναντι 19,18 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση να βρίσκεται στις 835,7 μονάδες, και η στήριξη στις 760,7 μονάδες.

Η μετοχή της Ιντραλότ έκλεισε στα 0,4100 ευρώ με κέρδη 7,89%, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, καθώς και κάτω από αυτούς των πέντε, δέκα, και πενήντα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,4730 ευρώ, και η στήριξη στα 0,3504.

Η μετοχή της MIG έκλεισε στα 0,1234 ευρώ με πτώση 5,51%, ολοκληρώνοντας κοντά στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης, καθώς και κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,1485 ευρώ, και η στήριξη στα 0,1230 ευρώ.

Η μετοχή της Quest έκλεισε στα 7,3800 ευρώ με κέρδη 3,07%, ολοκληρώνοντας σχεδόν στο όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αλλά και πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 7,45 ευρώ, και η στήριξη στα 6,67 ευρώ.

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε σήμερα η μετοχή του Παπουτσάνη, κλείνοντας στα 1,5100 ευρώ με άνοδο 5,23%, απομακρυνόμενη από την πτωτική διάσπαση του κινητού μέσου όρου των διακοσίων ημερών, αλλά και από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,6334 ευρώ, και η στήριξη στα 1,3234 ευρώ.

ΔΕΗ: Εκλεισε στα 3,1480 ευρώ στο +0,25%, υποχωρώντας από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 3,3039 ευρώ και την στήριξη στα 2,509 ευρώ.

Η μετοχή του Ελλάκτωρα έκλεισε στα 1,8660 ευρώ με άνοδο 2%, ολοκληρώνοντας σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς βρίσκεται ελάχιστα πάνω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, κλείνοντας ελάχιστα και από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με τον δείκτη συσσώρευσης/διανομής να παραμένει με αρνητική κλίση, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,272 ευρώ, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών, στα 1,8245 ευρώ.

Η μετοχή της Τεχνικής Ολυμπιακής έκλεισε στα 2,1700 ευρώ με πτώση 10,84%, ολοκληρώνοντας ελάχιστα πάνω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με το όγκο στις 79 χιλ. τεμάχια έναντι 49,5 χιλ. τεμαχίων του  μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,5660 ευρώ, και η στήριξη στα 2,1070 ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.