ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και οι ευκαιρίες που δημιουργεί

Με το «καλημέρα» έχει καλυφθεί σχεδόν το 50% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3,048 εκατ. ευρώ της Τζιρακιάν δίνοντας θετικό μήνυμα για τη συνέχεια. Δύο εκ των βασικών της μετόχων έχουν καταβάλει ήδη πόσο 1,42 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προχωρά στην κίνηση αυτή θέλοντας να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση και να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο από τα έργα που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και γενικότερα από την αναμενόμενη επανεκκίνηση της οικονομίας, καθώς ο κλάδος του χάλυβα βρίσκεται σε περίοδο ανάπτυξης, λόγω των έργων που αναμένεται να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τα χρήματα από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της, αλλά και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης για την αγορά Α’ υλών.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό της Δελτίο, η ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ (ΤΖΚΑ) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €457.200 με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των € 3.048.000, με την έκδοση έως 1.524.000 νέων, κοινών ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με τιμή διάθεσης €2,00 ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων σε αναλογία μια νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά μετοχή.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε από την 4η Ιουνίου 2021 έως και την 17η Ιουνίου 2021. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 14η Ιουνίου 2021.