ΤτΕ: Στα 637 εκατ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα της κεντρικής διοίκησης στο 11μηνο του 2019

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 637 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 218 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 45.052 εκατ. ευρώ, από 45.259 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 45.014 εκατ. ευρώ, από 44.870 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018.