ΤτΕ: Στα 23,5 δισ. αυξήθηκαν το δ’ 3μηνο του 2019 τα δάνεια που διαχειρίζονται τα funds

Κατά το δ’ τρίμηνο του 2019, αύξηση παρουσίασε η ονομαστική αξία των δανείων κατοίκων εσωτερικού που διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και τα οποία έχουν μεταβιβαστεί από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική αξία των δανείων υπό διαχείριση από τις ΕΔΑΔΠ αυξήθηκε κατά 3.432 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 23.537 εκατ. ευρώ, έναντι 20.105 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2019

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 6.400 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τρίμηνου του 2019, από 5.408 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τρίμηνου.
Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 992 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 6.353 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τρίμηνου του 2019. Από τα δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 4.528 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Η ονομαστική αξία των δανείων προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 48 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2019.
Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις
Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1.017 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 3.273 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2019.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρουσίασε αύξηση κατά 1.422 εκατ. ευρώ κατά το δ’ τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε σε 13.863 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 1.434 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 11.539 εκατ. ευρώ.
Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 2.317 εκατ. ευρώ.