ΤτΕ: Στα 19,5 δισ. το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης στο 11μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 19.464 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 637 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 38.041 εκατ. ευρώ, από 45.052 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 54.923 εκατ. ευρώ, από 45.014 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019.