ΤτΕ: Στα 14,9 δισ. ευρώτο ταμειακό έλλειμμα της Ελλάδας στο 10μηνο

Έλλειμμα 14,911 δισ. ευρώ, παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, έναντι πλεονάσματος 101 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 34,604 δισ. ευρώ, από 40,495 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 47,646 δισ. ευρώ, από 41,543 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.