ΤτΕ: Πάνω από 2 δισ. ευρώ το ενεργητικό των Επαγγελματικών Ταμείων

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (στο εξής Ταμείων) αυξήθηκε κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 2.045 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων αυξήθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 92 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023.Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 4,5% το γ΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 3,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 997 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, έναντι 977 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε αγορές κυβερνητικών ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 48,8% το γ΄ τρίμηνο, έναντι 48,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 609 εκατ. ευρώ, έναντι 607 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 29,8%, έναντι 30,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αξία των τοποθετήσεων αυξήθηκε λόγω κυρίως αγορών ελληνικών μεριδίων, που αντισταθμίστηκε όμως από μείωση των αποτιμήσεων των ξένων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 303 εκατ. ευρώ, έναντι 315 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων των ελληνικών μετοχών αλλά και σε ρευστοποιήσεις μετοχών εξωτερικού. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 14,8% το γ’ τρίμηνο από 15,6% το προηγούμενο τρίμηνο.