ΤτΕ: Η κατάταξη των βασικών διαπραγματευτών στην αγορά ομολόγων

Οπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου το α’ εξάμηνο του 2021 είναι η ακόλουθη:

1. BNP PARIBAS S.A.
2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3. JP MORGAN AG
4. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
5. ALPHA BANK
6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
7. DEUTSCHE BANK AG
8. SOCIETE GENERALE
9. COMMERZBANK AG
10. EUROBANK SA
11. HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE
12. BARCLAYS BANK IRELAND PLC
13. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
14. MORGAN STANLEY EUROPE SE
15. CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
16. INTESA SANPAOLO S.p.A.
17. BofA SECURITIES EUROPE SA
18. CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) SA

Περισσότερες πληροφορίες:

Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς αξιολογούνται μηνιαίως βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας τους. Η τελική βαθμολογία τους υπολογίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους βαθμών σε κάθε κριτήριο και βάσει αυτής προκύπτει η τελική τους κατάταξη με φθίνουσα σειρά.

Η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς για το πρώτο εξάμηνο του 2021 δημοσιεύεται βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας τους, ο οποίος εγκρίθηκε με την Κοινή Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθ. 1326/17.12.2018, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 527/13.12.2019.