Τρόποι ανάπτυξης κερδοφόρας στρατηγικής – Ο κινητός μέσος είναι το 50% του παζλ

  • Τρόποι ανάπτυξης κερδοφόρας στρατηγικής…

Οι επενδυτές στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν ένα σύστημα κερδοφόρο δοκιμάζουν διάφορα συστήματα που περιλαμβάνουν διαφόρους δείκτες/ταλαντωτές. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές – αν όχι όλες – η απόρριψη μιας ιδέας είναι λάθος, γιατί ουσιαστικά κάθε ταλαντωτής μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός στρατηγικού συστήματος που θα είναι κερδοφόρο.

Αφού οι traders προσδιορίσουν την κύρια τάση, είναι οι μοναδικοί που θα πρέπει να αποφασίσουν τον τύπο της στρατηγικής που πρέπει να  εφαρμόσουν. Όμως οι περισσότεροι traders νιώθουν άσχημα, όταν πρόκειται να σκεφτούν την ανάπτυξη μιας στρατηγικής. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί δεν τους αρέσει, αλλά γιατί απλώς αισθάνονται ότι δεν έχουν ιδέες τις οποίες θα έπρεπε να δοκιμάσουν, ή ότι δεν έχουν βρει κάτι που οι ίδιοι να πιστεύουν ότι αυτό θα λειτουργήσει και θα έχει απόδοση.

Όπως είναι γνωστό, οι περισσότεροι traders κάποια στιγμή στην επενδυτική τους σταδιοδρομία δοκιμάζουν το σύστημα Dual Moving Average Crossover (=διάσπαση των δύο κινητών μέσων). Ωστόσο ο μέσος trader όταν δοκιμάζει για πρώτη φορά αυτή τη στρατηγική, πιστεύει ότι το μόνο πράγμα το οποίο θα πρέπει να υποβάλλει σε δοκιμασίες, είναι ο αριθμός περιόδων των δύο Κ.Μ.O.

Οι αρχάριοι λοιπόν πραγματοποιούν πολλά πειράματα, θέτοντας ως αριθμό περιόδων διάφορα νούμερα και όταν δε βρουν κάτι που να δουλεύει σύμφωνα με τα δικά τους standards, απορρίπτουν εντελώς τo σύστημα Dual Moving Average και προσπαθούν να βρουν τη λύση σε κάποιο άλλο. Αυτό συμβαίνει γιατί πιστεύουν ότι κάπου θα πρέπει να υπάρχει κάποιος δείκτης ή σύστημα που θα λειτουργεί πολύ πιο αποδοτικά.

Στην πραγματικότητα όλοι όσοι ασχολούνται με τα επενδυτικά συστήματα, σε κάποια στιγμή της ζωής τους έχουν περάσει από αυτή την φάση και έχουν απορρίψει πολύ καλά συστήματα όπως το συγκεκριμένο.

Η απόρριψη ενός κινητού μέσου είναι σφάλμα, γιατί ο κινητός μέσος είναι το 50% του παζλ που λέγεται ανάπτυξη συστήματος. Ο κινητός μέσος χρησιμοποιείται για να έχουμε το 50% της στρατηγικής το οποίο είναι το setup. Λέγοντας setup εννοούμε τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες μας λένε ότι υπάρχει μια καλή ευκαιρία για είσοδο ή έξοδο.

  • Το άλλο 50% μιας στρατηγικής είναι εκείνο που οι περισσότεροι traders αγνοούν παντελώς και το οποίο αποκαλείται «είσοδος». Στην συνέχεια λοιπόν θα μιλήσουμε διεξoδικά για τους δύο αυτούς όρους και για το πως μπορούμε, χρησιμοποιώντας τους ταυτόχρονα, να μετατρέψουμε ένα σύστημα σε κερδοφόρο.

Όταν προσπαθούμε να δοκιμάσουμε ένα δείκτη ή ένα σύστημα, το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε είναι το να το βάλουμε στον system tester και απλώς να δούμε το ποσοστό απόδοσης σε κέρδη. Δηλαδή η αναζήτησή μας για έναν καλό δείκτη, δε θα πρέπει να περιορίζεται σε  έναν απλό, συμβατικό και επιφανειακό τρόπο.

Το μυστικό είναι να χρησιμοποιήσουμε το δείκτη ή το σύστημα με ένα τρόπο διαφορετικό και μοναδικό. Χρησιμοποιώντας το setup και την είσοδο, θα μπορέσουμε να δούμε την ανάπτυξη μιας στρατηγικής με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε έναν εντελώς καινούργιο κόσμο, με πολλές δυνατότητες και ιδέες, τις οποίες θα πρέπει να δοκιμάσουμε. Με αυτό τον τρόπο θα σταματήσουμε πλέον να κάνουμε βελτιστοποίηση (optimization) των standard δεικτών και θα αναπτύξουμε μια μέθοδο με την οποία θα μπορούμε να είμαστε πιο δημιουργικοί και οργανωτικοί.

  • Τo setup…

Το setup είναι η συνθήκη ή το σύνολο συνθηκών, οι οποίες πρέπει να πληρούνται, πριν ανοίξουμε μια θέση στην αγορά. Μπορεί να είναι ένας δείκτης ή μια ομάδα δεικτών, οι οποίοι μας λένε ότι θα πρέπει να ετοιμαστούμε για αγορά ή πώληση. Τα setup δεν μας βάζουν στην αγορά, αλλά απλώς μας λένε ότι μια πράξη αγοράς ή πώλησης έχει φτάσει  στο χρονικό σημείο για να πραγματοποιηθεί.

  • Μερικά παραδείγματα setup για στρατηγικές που ακολουθούν την τάση είναι:

Ο δείκτης ADX βρίσκεται σε ανοδική τάση.

Οι τιμές κινούνται έξω από ένα κανάλι.

Ένας γρήγορος ΚΜΟ διασπά έναν αργό ΚΜΟ.

  • Παραδείγματα setups για στρατηγικές στήριξης και αντίστασης.

Ο δείκτης %Κ διασπά τον δείκτη %D

Οι τιμές προσεγγίζουν την πάνω ή την κάτω λωρίδα των φακέλων των Κ.Μ.Ο

Ο RSI διασπά την περιοχή υπερπώλησης (0-30) ή διασπά την περιοχή υπεραγοράς (70-100).

  • Επίσης μερικά παραδείγματα setups τα οποία αφορούν  αύξηση της μεταβλητότητας είναι τα εξής:

Άνοιγμα της μετοχής στη νέα συνεδρίαση με ανοδικό χάσμα.

Άνοιγμα της μετοχής στη νέα συνεδρίαση με καθοδικό χάσμα.

Το εύρος τιμών της συγκεκριμένης περιόδου είναι μεγαλύτερο από το μέσο εύρος των τριών προηγουμένων περιόδων.

Η διαφορά μεταξύ δύο ΚΜΟ είναι μεγαλύτερη από την μέση διαφορά των 10 τελευταίων περιόδων.

http://www.investor.gr/4010anaptkerdstrat.htm