Τριπλό ανοδικό σπάσιμο για την Alpha, η κίνηση πάνω από το €1.00 με την τεχνική ανάλυση να δείχνει ξεκάθαρα την πορεία για το €1.20 και μετά το €1.40

H Alpha κάνει μια πολύ δυνατή τεχνική κίνηση προς τα πάνω αφού με το σπάσιμο του €1.00 διασπά τρεις σημαντικές αντιστάσεις που “κρατούσαν” τη μετοχή κάτω από αυτά τα επίπεδα.

Η 1η αντίσταση είναι ο κινητός μ.ο. των 200 ημερών στα €0.98. Η μετοχή είχε δοκιμάσει να σπάσει αυτά τον 200αρη στο rebound της άνοιξης αυτής της χρονιάς όταν αυτός βρισκόταν στα επίπεδα του €1.15 χωρίς επιτυχία και μετά ακολούθησε καθοδική πορεία.

  • Με τη χθεσινή κίνηση ο κινητός σπάει ανοδικά, όπως αντίστοιχα είχε γίνει τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς με breakout του τότε ορίου €1,010 και δίνοντας μια βίαια άνοδο μέχρι το €1.46 μέσα μόλις σε ένα σχεδόν μήνα, πριν διακοπεί η άνοδος αυτή από τα γεγονότα της Ουκρανίας.

Αν η μετοχή κρατηθεί πάνω από το €0.98 μέσα από το φίλτρο των 3 ημέρων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 25/11, τότε πιστεύουμε πως θα γρήγορα θα δούμε τα επίπεδα των €1.20 και €1.40 και εξηγούμε παρακάτω γιατί…

H 2η τεχνική αντίσταση που σπάει είναι αυτή του 38,2% Fibonacci retracement στο €1.00. Ξεκινώντας από τα υψηλά του Φεβρουαρίου του 2022 στα €1.45 και καταλήγοντας στο χαμηλό του Ιουλίου στα €0.73 έχουμε μια πτώση περί τα €0.70 μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

  • Από τον Ιούλιο έχει ξεκινήσει retracement σύμφωνα με την ακολουθία των αριθμών Fibonacci και με αντίσταση στο 38.2% της κίνησης, δηλαδή το €1.00. Διάσπαση του 38.2% οδηγεί στο επόμενο επίπεδο του 61.8% της κίνησης δηλαδή στο €1.20 και μετά από αυτό η τιμή επιστρέφει πίσω εκεί που ξεκίνησε η πτώση στα επίπεδα του €1.40. Πάλι όπως και με τον 200αρη και χρησιμοποιώντας φίλτρο 3 ημερών μέχρι την Παρασκευή, διάσπαση του Fibonnaci οδηγεί την τιμή της Alpha σε υψηλότερα επίπεδα..

H 3η τεχνική αντίσταση που σπάει είναι αυτό που ονομάζουμε τριπλή κορυφή (triple top). Αυτά είναι πάλι τα επίπεδα του €1.00 τα οποία δεν διασπάστηκαν στην ανοδική κίνηση του Ιουνίου ούτε και του Αυγούστου της φετινής χρονιάς.

  • Διάσπαση του triple top δίνει κίνηση που ισοδυναμεί με τη διαφορά μεταξύ του low price του σχηματισμού, δηλαδή το €0.75 και του επιπέδου αντίστασης που είναι το €1.00, μια κίνηση δηλαδή της τάξης περί των €0.25 οδηγώντας μας πάλι με ακρίβεια στα επίπεδα του €1.20.

Συνοψίζουμε πως σπάνια βλέπουμε συνδυαστικά τέτοια breakout όπως στη μετοχή της Alpha τώρα και πιστεύουμε πως έρχεται δυνατή ανοδική κίνηση, με στόχους τα επίπεδα τιμών που αναφέραμε, €1.20 και €1.40 δίνοντας μια απόδοση που φτάνει το 40% και μπορεί να επιτευχθεί σχετικά γρήγορά καθώς οι κινήσεις που ακολουθούν τέτοια “σπασίματα” είναι δυνατές και πολύ έντονες.

μ/μ