Τριάντα δύο φορές πάνω από την τιμή εισαγωγής της στην Wall Str η μετοχή της Google

Τριάντα δύο φορές πάνω από την εισαγωγή της στην Wall Str η μετοχή της Google

  • ΠΟΛΥ KONTA ΣTA ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΨΗΛΑ ΤΗΣ