Trastor: Προχωρά στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 55 εκατ. ευρώ

Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 55 εκατ. ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Trastor, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» και τον διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» εφεξής η «Εταιρεία», ανακοινώνει τα εξής:

Σε συνέχεια της από 13/01/2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) ποσού έως €55.000.000,00 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και διάθεση του ΜΟΔ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 23/02/2023 συνεδρίασή του, αφού εξειδίκευσε τους επί μέρους όρους του ΜΟΔ, αποφάσισε την έκδοση του ΜΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 ποσού έως €55.000.000,00 σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ΜΟΔ και τη σύμβαση κάλυψης ΜΟΔ μετά των παραρτημάτων τους, που τέθηκαν υπ’ όψιν του ΔΣ, και τη διάθεση των ομολογιών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία σε ποσοστό 100%, χορήγησε την κατ’ άρθρο 100 ν. 4548/2018, ειδική άδεια για τη σύναψη συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος και ειδικότερα την σύναψη της σύμβασης κάλυψης του ΜΟΔ μετά των παραρτημάτων της και κάθε άλλης σύμβασης ή εγγράφου μεταξύ της Εταιρείας και του μετόχου Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε σχετικά με το ΜΟΔ.

Αντικείμενο της σύμβασης κάλυψης αποτελεί η κάλυψη από το μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε του συνόλου των ομολογιών, εκάστης σειράς και επιμέρους έκδοσης, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ΜΟΔ.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή αδείας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής, ελήφθη με βάση την από 23/01/2023 συνημμένη «Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή», την οποία συνέταξε ο ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Ελευθέριος Κουτσόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 44651), της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton και σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και κάθε άλλο μέτοχο αυτής που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος.

H πλειοψηφούσα μέτοχος «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» προέβη σε δήλωση, κατ’ άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία, δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση (νέας) γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας του άρθρου 99 του Ν.4548/2018.

Δεδομένου ότι η ανωτέρω αναφερόμενη βασική πλειοψηφούσα μέτοχος κατέχει ποσοστό πλέον του 98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μειωμένο ποσοστό για την άσκηση του δικαιώματος του άρθρου 100 παρ. 3 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, δεν υφίσταται άλλος μέτοχος που να κατέχει ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας τουλάχιστον 5% ώστε να δύναται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει για το ζήτημα αυτό.