ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ – Τα σήματα που δίνει η τεχνική εικόνα του (28.8.2020)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ – Τα σήματα που δίνει η τεχνική εικόνα του 


  • Το ημερήσιο stop μας στο Long πολύ κοντά στο 319 σε κλείσιμο.
  • Το πολύ σημαντικό επίπεδο ημερήσιο αντίστασης μας το 341
  • To ωριαίο στοπ στο 330 σε κλείσιμο ώρας.