Τραπεζικές πιέσεις στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, και CENER

Σημαντικές πιέσεις κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διατήρησε το σήμα αγοράς, με τον δείκτη RSI να κλείνει κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 578 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 470 μονάδες (γραμμή ΓΔ)Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 61,25 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,22 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,47 ευρώ με άνοδο 3,43%, καταβάλλοντας μία πρώτη προσπάθεια να βρεθεί στο πρόσφατο υψηλό των 11,78 ευρώ, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,08 ευρώ, και η στήριξη στα 11,03 ευρώ με την επόμενη στα 10,52 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 608,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +6,60%

Απόδοση 3μηνου +10,39%

Απόδοση 6μηνου +34,94%

Απόδοση από 1/1 +4,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων +51,42%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 11,78 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,40 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 607,4 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 1,78

P/BV 6,44

Ξένα/Ιδία 1,01

ROE +12,05%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,87%

Κεφαλαιοποίηση 3,92 δισ. ευρώ

Η εταιρεία ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2020 στις 31 Μαρτίου.

****

Η μετοχή του ΟΤΕ έκλεισε στα 13,36 ευρώ με πτώση 0,30%, διατηρώντας την ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,66 ευρώ με την επόμενη στα 13,95 ευρώ, και η στήριξη στα 12,85 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 669,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +6,03%

Απόδοση 3μηνου +4,21%

Απόδοση 6μηνου -2,20%

Απόδοση από 1/1 +1,37%

Απόδοση 52 εβδομάδων +29,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,60 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,01 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,99 δισ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 4,35

P/BV 3,07

Ξένα/Ιδία 0,52

ROE +13,20%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,29

Κεφαλαιοποίηση 6,15 δισ. ευρώ

****

Η μετοχή της ΜΠΕΛΑ έκλεισε στα 15,32 ευρώ με πτώση 4,13%,  ολοκληρώνοντας  κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, όπως και η ανοδική τάση της μετοχής. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,89 ευρώ και η στήριξη στα 14,53 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να αυξάνονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 641,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +13,48%

Απόδοση 3μηνου +9,43%

Απόδοση 6μηνου -3,89%

Απόδοση από 1/1 +7,81%

Απόδοση 52 εβδομάδων +21,39%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,94 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,18 δισ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 8,7

P/BV 1,76

Ξένα/Ιδία Αρνητικό

ROE +4,21%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 89,68%

Κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ

*****

Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 2,23 ευρώ με άνοδο 3,72%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, όπως και η ανοδική τάση της μετοχής. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,50 ευρώ, και η στήριξη στα 1,95 ευρώ με την επόμενη στα 1,62 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 1,0 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +22,53%

Απόδοση 3μηνου +30,41%

Απόδοση 6μηνου +123%

Απόδοση από 1/1 +28,90%

Απόδοση 52 εβδομάδων +237,88%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,94 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 251,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 1,32

P/BV 1,69

Ξένα/Ιδία 1,31

ROE +9,84%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 27,04%

Κεφαλαιοποίηση 424,1 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

  • Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,038με πτώση 59,14%, και του δεκαετούς στο 0,950με πτώση 0,78%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, [email protected]://new-economy.gr/

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem