Τράπεζες: Πορεία προς την “λειτουργική” και την “μετοχική” κανονικότητα

Εδώ και αρκετό καιρό η κίνηση των τραπεζικών μετοχών έχει ομαλοποιηθεί, έχει μειωθεί η επιθετικότητά του (εν τούτοις, εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως “επιθετικές”), οι μεγάλες διακυμάνσεις έχουν περιοριστεί, ενώ διακρίνεται μία “θετικότητα” στην πορεία τους.

Και είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που παρατηρείται αυτή η “εξομάλυνση”. Μία κατάσταση που συμβαδίζει με τις θεμελιώδεις εξελίξεις στον κλάδο.

Μετά την αναβάθμιση από την S&P την 25/10/2019 και τα θετικά σχόλια από την DBRS την 1/11/2019 (σημειώνεται ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν εξαιρετικά σημαντική επίδραση στα οικονομικά των τραπεζών), αναμένουμε την ψήφιση του σχεδίου “Ηρακλής” και τις προετοιμασίες για τα “stress test” του καλοκαιριού του 2020, κάτι που σημαίνει και περαιτέρω κινήσεις για την απαλλαγή των ισολογισμών από τα “βάρη” των κόκκινων δανείων.

Ο κλάδος -ο οποίος στην ουσία πτώχευσε- στην πρώτη πενταετία της κρίσης, επανέρχεται στην κανονικότητα. Μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 (εδώ), βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο του στο τέλος του 2018, όταν και λήφθηκε η (πολιτική) απόφαση για την ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των “κόκκινων” δανείων. Στους μήνες που παρεμβλήθηκαν αναζητήθηκαν τα μοντέλα που θα εφαρμόζονταν. Και φθάσαμε ως εδώ, σε μία φάση που αναμένουμε την ψήφιση του σχεδίου “Ηρακλής”, εξέλιξη που θα αποτελέσει μία νέα αφετηρία για την πορεία του κλάδου προς την κανονικότητα.

Εκτιμούμε ότι αυτή η “πορεία προς την κανονικότητα” θα εκφραστεί και στην πορεία των τιμών των μετοχών, οι οποίες -σε πρώτη φάση- θα αναζητήσουν τις τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Γνωρίζουμε ότι η πορεία αυτή προς την κανονικότητα, θα είναι μακροχρόνια και ότι, καθ’ οδόν θα αντιμετωπιστούν προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι, λόγω των χαμηλών επιτοκίων, τα περιθώρια κερδοφορίας θα είναι χαμηλά και αυτό θα διατηρηθεί για αρκετά χρόνια. Όμως, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον.

Προς το παρόν, παρακολουθούμε τη σταδιακή ομαλοποίηση της λειτουργίας όλου του κλάδου. Είναι σαφές ότι, στα επόμενα χρόνια, το τραπεζικό σύστημα θα αναπτυχθεί -και πάλι- και λειτουργικά, αλλά και γεωγραφικά.

Επίσης -και αυτό είναι πολύ πιθανό, άσχετα εάν ουδείς από τις τράπεζες αναφέρεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο- στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις και οι κινήσεις για νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις αυτές δε θα μοιάζουν με αυτές που έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας. Θα αποσκοπούν στην κεφαλαιακή ανάπτυξη, με στόχο την αύξηση των εργασιών και τη μεγέθυνση. Και θα γίνουν σε τιμές “κανονικές”, δηλαδή σε τιμές αγοράς, θέτοντας βέβαια κάποιο discount. Η εκτίμησή μας είναι ότι δε θα γίνουν σε τιμές κατώτερες από τις τιμές του 2015.

Όλα τα παραπάνω, μας κάνουν να συνεχίζουμε να βλέπουμε θετικά τον κλάδο και τις μετοχές του και εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουν να έχουν υψηλότερη απόδοση σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Δείτε τις “ακραίες” και μέσες τιμές των μετοχών και του τραπεζικού δείκτη στην περίοδο μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου του 2015. Διαπιστώνουμε ότι, οι χαμηλότερες τιμές σημειώθηκαν στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019. Σήμερα, διαπιστώνουμε ότι οι τιμές τείνουν να “πιάσουν” τις ανώτατες τιμές του 2019, οι οποίες επιτεύχθηκαν στα τέλη Ιουλίου. Εκτίμησή μας είναι ότι, σταδιακά, θα κινούνται προς τις ανώτατες τιμές των προηγούμενων ετών.

Πρέπει επίσης να αποσαφηνίσουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις αιφνίδιες “βυθίσεις” των τραπεζικών μετοχών -άλλοτε με κάποιο λόγο και άλλοτε χωρίς προφανή αιτία- όπως αυτή που σημειώθηκε την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου: Χωρίς ένα τραπεζικό σύστημα που να λειτουργεί ομαλά, να είναι φερέγγυο και κερδοφόρο, δε μπορεί να υπάρξει ούτε ανάπτυξη, αλλά ούτε καν ομαλή λειτουργία της οικονομίας.

Το εγχώριο και το ευρωπαϊκό πολιτικο-οικονομικό σύστημα θα αποφασίσουν και θα νομοθετήσουν ό,τι απαιτείται ώστε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να επανέλθει σε κατάσταση ομαλότητας. Και αυτό ήδη γίνεται από τις αρχές του έτους και θα συνεχίσει να γίνεται.

Συνεπώς, εκτός εάν κάποιος αρέσκεται στις περιπέτειες του να μπαίνει και να βγαίνει από τις τραπεζικές μετοχές κυνηγώντας ένα αμφισβητούμενο κέρδος, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Οι τιμές των τραπεζικών μετοχών θα μπουν σε ομαλότητα και θα παίξουν πάλι το ρόλο τους στο (πάντα “τραπεζοκεντρικό” ελληνικό Χρηματιστήριο.

Στον παρακείμενο πίνακα, είτε στατιστικά στοιχεία επί των τιμών των τραπεζικών μετοχών για το διάστημα από το 2015. Δείτε τη συμμετοχή των τραπεζικών μετοχών στο Γενικό Δείκτη (εδώ). Δείτε τη συμμετοχή των τραπεζικών μετοχών στο Δείκτη Τραπεζών (ΔΤΡ) (εδώ)

ALPHA BANK
Από Έως Χαμηλό Υψηλό Μέση τιμή
15/12/2015 31/12/2015 2,350 2,570 2,490
1/1/2016 31/12/2016 1,120 2,660 1,790
1/1/2017 31/12/2017 1,340 2,290 1,870
1/1/2018 31/12/2018 1,037 2,230 1,680
1/1/2019 31/10/2019 0,870 1,911 1,431
15/12/2015 31/10/2019 0,870 2,660 1,718
Τιμή 31/10/2019 1,911
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Από Έως Χαμηλό Υψηλό Μέση τιμή
15/12/2015 31/12/2015 2,850 3,430 3,160
1/1/2016 31/12/2016 1,200 3,300 2,210
1/1/2017 31/12/2017 2,130 3,760 2,900
1/1/2018 31/12/2018 0,930 3,540 2,390
1/1/2019 31/10/2019 0,920 3,040 1,882
15/12/2015 31/10/2019 0,920 3,760 2,410
Τιμή 31/10/2019 3,04
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Από Έως Χαμηλό Υψηλό Μέση τιμή
15/12/2015 31/12/2015 5,340 6,000 5,770
1/1/2016 31/12/2016 1,620 6,100 3,620
1/1/2017 31/12/2017 2,010 5,320 3,670
1/1/2018 31/12/2018 0,758 3,900 2,460
1/1/2019 31/10/2019 0,570 3,240 2,090
15/12/2015 31/10/2019 0,570 6,100 3,037
Τιμή 31/10/2019 3,13
EUROBANK
Από Έως Χαμηλό Υψηλό Μέση τιμή
15/12/2015 31/12/2015 0,990 1,100 1,040
1/1/2016 31/12/2016 0,294 1,170 0,650
1/1/2017 31/12/2017 0,500 1,030 0,750
1/1/2018 31/12/2018 0,440 1,049 0,760
1/1/2019 31/10/2019 0,476 0,908 0,720
15/12/2015 31/10/2019 0,294 1,170 0,729
Τιμή 31/10/2019 0,908
ΔΤΡ (Τραπεζικός Δείκτης)
Από Έως Χαμηλό Υψηλό Μέση τιμή
15/12/2015 31/12/2015 1112,800 1212,600 1176,410
1/1/2016 31/12/2016 431,400 1237,600 783,700
1/1/2017 31/12/2017 614,170 1135,000 876,570
1/1/2018 31/12/2018 401,290 1031,070 755,360
1/1/2019 31/10/2019 372,200 886,240 654,050
15/12/2015 31/10/2019 372,200 1237,600 777,240
Τιμή 31/10/2019 886,24
Σημείωση: Ως ημερομηνίας βάσης χρησιμοποιείται η 15/12/2015, διότι είχαν ολοκληρωθεί όλες οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της περιόδου εκείνης.
  • ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ@ www.eurocapital.gr/
  • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΧΡΗΜΑ και ΑΓΟΡΑImage result for περιοδικο χρημα και αγορα
  • Σε αγαστή συνεργασία-επικοινωνία με τον μ/μ