Τράπεζες: Κάτω από το 20% τα «κόκκινα» δάνεια το 2021

Τράπεζες: Κάτω από το 20% τα «κόκκινα» δάνεια το 2021

Νέα πλάνα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και δανείων θα καταθέσουν το Σεπτέμβριο οι τράπεζες. Η γενική κατεύθυνση, οι δυσκολίες από τα πενιχρά αποτελέσματα των ρυθμίσεων και οι επιταχυνόμενες πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

Παρότι οι στόχοι και το μείγμα των δράσεων δεν έχουν οριστικοποιηθεί, η γενική κατεύθυνση, που έχει τεθεί, προβλέπει «γενναία» μείωση του ποσοστού των NPEs κατά περίπου 50%, ώστε να υποχωρήσουν από τα επίπεδα του 43% στο τέλος του 2018 σε οριακά κάτω του 20% το 2021.Πρόκειται για φιλόδοξο στόχο, ο οποίος για να επιτευχθεί θα πρέπει να σημειωθεί ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας, ώστε αφενός να αυξηθεί η «πίτα» των χορηγήσεων, αφετέρου να τονωθεί, τόσο ο αριθμός των ρυθμίσεων και τα ποσοστά «θεραπείας» των ρυθμισμένων δανείων, όσο και η ζήτηση για την αγορά χαρτοφυλακίων ή μεμονωμένων δανείων.Οι νέοι στόχοι θα περιλαμβάνουν την τριετία 2019-21 και επομένως οι υφιστάμενες δεσμεύσεις των τραπεζών, όσον αφορά τη μείωση των NPEs για την επόμενη θα επικαιροποιηθούν. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, θα προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με το 35,2%, που προβλέπει το υφιστάμενο πλάνο (σσ τριετές πλάνο 2017-19).

Για να επιτευχθεί θα αυξηθεί η συμμετοχή πωλήσεων και εκποίησης εξασφαλίσεων στο συνολικό μείγμα, ώστε να καλυφθεί η υστέρηση στις εισπράξεις από ρυθμίσεις , τα αποτελέσματα των οποίων παραμένουν πενιχρά.

Κατά το α τρίμηνο της φετινής χρονιάς, το ύψος των NPEs μειώθηκε κατά 2,1%, αγγίζοντας τα 92,4 δισ. ευρώ, χάρη κυρίως στις διαγραφές , οι οποίες προσέγγισαν τα 1,7 δισ. ευρώ. Αντίθετα, ελαφρώς μειωμένη, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ήταν η συνεισφορά από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις.

Ο τριμηνιαίος ρυθμός αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) διαμορφώθηκε στο 1,8% και ήταν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από τον τριμηνιαίο δείκτη αθέτησης (1,9%). Δηλαδή, τα ρυθμισμένα δάνεια, που «θεραπεύτηκαν», ήταν ελαφρώς λιγότερα από όσα «ξαναέσκασαν».

Η κάμψη της συνεισφοράς των πωλήσεων αντίθετα, οφείλεται σε καθαρά τεχνικούς λόγους καθώς το χαρτοφυλάκιο χωρίς εξασφαλίσεις που μεταβίβασε η Alpha Bank προσμετρήθηκε στο δ΄ τρίμηνο του 2017.

Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται η μεταβίβαση δύο χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις από Εθνική (project Earth) και Πειραιώς (project Arctos) καθώς και ένα με εξασφαλισμένα δάνεια (project Amoeba) από Πειραιώς.

Ταυτόχρονα ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων με εξασφαλίσεις επί ακινήτων (project Jupiter) από την Alpha καθώς και χαρτοφυλακίου χωρίς εξασφαλίσεις από την Eurobank (project Zenith). Η Euronank τρέχει επίσης την πώληση πακέτου με 650 μικρά ακίνητα που περιήλθαν στην κατοχή της, ως αποτέλεσμα πλειστηριασμών (project Pixel).

Τέλος, η Εθνική θα ξεκινήσει εντός Ιουλίου το διαγωνισμό πώλησης χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων. Το ύψος της εντός ισολογισμού μικτής απαίτησης ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ.

Χρήστος Κίτσιος

[email protected]

Print Friendly, PDF & Email