Τράπεζα της Ελλάδος: Ημερομηνίες αναφοράς και δημοσίευσης 2021

Γνωστοποίηση

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, γνωστοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει σε μηνιαία βάση στο δικτυακό της τόπο ανάλυση της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος ανά Εθνική Κεντρική Τράπεζα.

Για το έτος 2021 οι ημερομηνίες αναφοράς και δημοσίευσης είναι οι ακόλουθες:

Ημερομηνία αναφοράς Ημερομηνία δημοσίευσης
4 Δεκεμβρίου 2020 6 Ιανουαρίου 2021
1 Ιανουαρίου 2021 2 Φεβρουαρίου 2021
29 Ιανουαρίου 2021 2 Μαρτίου 2021
26 Φεβρουαρίου 2021 30 Μαρτίου 2021
2 Απριλίου 2021 4 Μαΐου 2021
30 Απριλίου 2021 1 Ιουνίου 2021
4 Ιουνίου 2021 7 Ιουλίου 2021
2 Ιουλίου 2021 3 Αυγούστου 2021
30 Ιουλίου 2021 31 Αυγούστου 2021
3 Σεπτεμβρίου 2021 6 Οκτωβρίου 2021
1 Οκτωβρίου 2021 2 Νοεμβρίου 2021
29 Οκτωβρίου 2021 30 Νοεμβρίου 2021

Για να δείτε τις λογιστικές καταστάσεις, καθώς και σύντομες διευκρινίσεις ως προς το περιεχόμενό τους, πατήστε εδώ.