Τράπεζα της Ελλάδος: Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, γνωστοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει σε μηνιαία βάση στο δικτυακό της τόπο ανάλυση της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος ανά Εθνική Κεντρική Τράπεζα.

Για το έτος 2022 οι ημερομηνίες αναφοράς και δημοσίευσης είναι οι ακόλουθες:

Ημερομηνία αναφοράς
 

Ημερομηνία δημοσίευσης

3  Δεκεμβρίου 20215 Ιανουαρίου 2022
31 Δεκεμβρίου 20211  Φεβρουαρίου 2022
4 Φεβρουαρίου 20228 Μαρτίου 2022
4 Μαρτίου 20226  Απριλίου 2022
1 Απριλίου 20223 Μαΐου 2022
29 Απριλίου 202231 Μαΐου 2022
3 Ιουνίου20226 Ιουλίου 2022
1 Ιουλίου 20222 Αυγούστου 2022
29 Ιουλίου 202230 Αυγούστου 2022
2 Σεπτεμβρίου 20225 Οκτωβρίου 2022
30 Σεπτεμβρίου20221 Νοεμβρίου 2022
4 Νοεμβρίου 20226 Δεκέμβριου 2022

Για να δείτε τις λογιστικές καταστάσεις, καθώς και σύντομες διευκρινίσεις ως προς το περιεχόμενό τους, παρακαλώ πιέστε εδώ.