Τράπεζα της Ελλάδος: Ανακοίνωση 1662/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η ελληνική μετάφραση)

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά.