Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκίνησε με μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα ΕQUALL

Mε μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα ξεκίνησαν οι δράσεις του προγράμματος EQUALL, το οποίο υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων.

Το πρόγραμμα EQUALL περιλαμβάνει αρχικά τρεις δράσεις:

  • Women Founders and Makers, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση,
  • Women Back to Work, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες που απείχαν από την αγορά εργασίας και επιθυμούν να επιστρέψουν,
  • Profession has no Gender, η οποία απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων Γυμνασίων και Λυκείων σε όλη την Ελλάδα και έχει ως στόχο να εμπνεύσει και να παρακινήσει τη νέα γενιά να ακολουθήσει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία που επιθυμεί, ανεξαρτήτως φύλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, καλωσορίζοντας τις γυναίκες που συμμετέχουν στις δύο πρώτες δράσεις του προγράμματος, όπως και τους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων που συμμετείχαν στη δράση Profession has no Gender, τόνισε: «Εργαζόμαστε για ένα αύριο χωρίς έμφυλα στερεότυπα, όπου όλοι και όλες θα έχουν ίσες ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση, την εργασία, τις αμοιβές, για την εξάλειψη εντέλει των δυσχερειών που προκαλούνται από διακρίσεις με βάση το φύλο. Στο πλαίσιο αυτό, με αίσθημα ευθύνης και με συνέπεια σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις που υπηρετούν στοχευμένα αυτές τις μείζονες αναγκαιότητες».

Υπογράμμισε ότι «η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι γυναίκες ζουν και εργάζονται σε συνθήκες ισότητας και ασφάλειας με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Παρά την πρόοδο η οποία σημειώνεται, καθώς η ισότητα των ανθρώπων γίνεται όλο και περισσότερο τμήμα της ατομικής και συλλογικής μας κοινωνικής συνείδησης, ο δρόμος μέχρι την επίτευξη των μεγάλων στόχων είναι ακόμα μακρύς. Και αυτό αυξάνει την ευθύνη όλων μας και μας κινητοποιεί για την ανάληψη δράσεων».