Τράπεζα Πειραιώς – Συνομιλίες με Bain Capital για το Sunshine

Σε συνομιλίες με την Bain Capital για να πουλήσει ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης στο πλαίσιο των προσπαθειών διαγραφής μη εξυπηρετούμενων δανείων από τον ισολογισμό της, βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters το χαρτοφυλάκιο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης της Τράπεζας Πειραιώς, που ονομάστηκε project Sunshine, έχει μεικτή λογιστική αξία περίπου 530 εκατ. ευρώ (621 εκατ. Δολάρια).

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει πρόοδο στην προσπάθειά τους να πουλήσουν, να διαγράψουν ή να αναδιαρθρώσουν δισεκατομμύρια ευρώ επισφαλών χρεών που συσσωρεύτηκαν κατά την τελευταία οικονομική κρίση.

Τη Δευτέρα, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες και τους έδωσε θετικές προοπτικές, λέγοντας ότι η κίνηση προήλθε κυρίως από τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών τους στοιχείων και τις καλές προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας τους.

Η Bain Capital είναι μια εναλλακτική εταιρεία επενδύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.

Τον περασμένο Ιούνιο η Bain Capital Credit, μονάδα του ομίλου, αγόρασε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Το 2018, η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησε να πουλήσει χαρτοφυλάκιο εγγυημένων, μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων 1,45 δισ. Ευρώ στην Bain Capital Credit ως μέρος των κινήσεων για τη μείωση των επισφαλών χρεών της.