Τράπεζα Πειραιώς: Οι βασικές προβλέψεις για την ελληνική οικονομία

Το ΔΝΤ στην έκθεση “World Economic Outlook” προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα διατηρηθεί το 2024 στο 2,0% (2023:2,0%) και στο 1,9% το 2025. Ταυτόχρονα αναμένεται σταδιακή πτώση του ποσοστού ανεργίας στο 9,4% το 2024 και 8,7% το 2025 ενώ ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί σταδιακά στο 2,1% το 2025, σύμφωνα  με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η ελληνική κυβέρνησης υπέβαλε στις 17.04.24 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 4o αίτημα πληρωμής, ύψους €2,3 δισ. για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2023 το έλλειμμα του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα €3,5 δισ. (-1,6% του ΑΕΠ) και το πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,9% του ΑΕΠ. Το ακαθάριστο χρέος διατηρήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητο το 2023 στα €356,7 δισ όμως η
άνοδος του ονομαστικού ΑΕΠ οδήγησε στην αποκλιμάκωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ στο 161,9% έναντι 172,7% το 2022.

Στην αναβάθμιση των προοπτικών “Outlook” του ελληνικού αξιόχρεου από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας τo στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ-, προχώρησε ο οίκος S&P Global Ratings. Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την προσδοκία του S&P ότι το αυστηρό δημοσιονομικό καθεστώς θα συνεχίσει να μειώνει το δημόσιο χρέος, ενώ η ανάπτυξη αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να υπερβαίνει αυτή της Ευρωζώνης.

Το 2023 το έλλειμμα του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα €3,5 δισ. (-1,6% του ΑΕΠ) έναντι €5,1 δισ. το 2022 (-2,5% του ΑΕΠ). Το 2023 διαμορφώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 1,9% του ΑΕΠ. Το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης σε
όρους αξία διατηρήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητο το 2023 στα €356,7 δισ. (2022: €356,8 δισ.) όμως η άνοδος του ονομαστικού ΑΕΠ οδήγησε στην αποκλιμάκωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ στο 161,9% έναντι 172,7% το 2022.

Άλλα στοιχεία

Τον Μάρτιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 108,4 μονάδες από 104,9 μνδ. τον Φεβρουάριο, λόγω των θετικότερων προσδοκιών στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες και στη βελτίωση του δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών. Αντίθετα οι δείκτες προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές υποχώρησαν.

Τον Φεβρουάριο ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια εποχικά εξομαλυμένη βάση, κυρίως λόγω της
θετικής συμβολής του τομέα της μεταποίησης.

Αντίθετα στο λιανικό εμπόριο, τον Ιανουάριο ο δείκτης κύκλου εργασιών (εκτός καυσίμων & λιπαντικών) και ο αντίστοιχος δείκτης όγκου
υποχώρησαν κατά 1,0% και 7,5% σε ετήσια εποχικά εξομαλυμένη βάση αντίστοιχα.

Tον Μάρτιο, o εθνικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2% (Q1.24: 3,1%) συγκλίνοντας με τον δομικό1 πληθωρισμό. Τον
Φεβρουάριο ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση λόγω της υποχώρησης στις τιμές ενέργειας και ενδιαμέσων αγαθών. Επίσης, η υποχώρηση στις τιμές εισαγωγών στις παραπάνω δύο ομάδες αλλά και στην ομάδα “μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά” οδήγησαν στην μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία κατά 2,8% σε ετήσια βάση.

Τον Φεβρουάριο το ποσοστό ανεργίας, σε εποχικά εξομαλυμένη βάση διαμορφώθηκε στο 11,0%, και κατά μέσο όρο το α΄ δίμηνο του έτους
έφτασε στο 10,8%. Κατά την ίδια περίοδο η απασχόληση αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 2,3% σε ετήσια βάση.

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, ο κρατικός προϋπολογισμός, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, παρουσίασε το α’ τρίμηνο του 2024 έλλειμμα ύψους €77 εκατ. έναντι πλεονάσματος €220 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Η τάση αυτή συνδέεται με την εμφάνιση ελλείμματος στο ισοζύγιο ΠΔΕ και ΤΑΑ2 λόγω αύξησης των δαπανών και υποχώρησης των εσόδων. Αντίθετα το ισοζύγιο εκτός ΠΔΕ και ΤΑΑ εμφανίζει πλεόνασμα ύψους €238 εκατ. έναντι ελλείμματος €1,2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κυρίως λόγω της αύξησης των φορολογικών εσόδων. Τέλος, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους €2,95 δισ. έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος €3,1 δισ. για την ίδια περίοδο το 2023.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά €41,5 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 και διαμορφώθηκε σε €1,5 δισ.