Τράπεζα Πειραιώς: Με νέες εκπαιδεύσεις ο 10ος κύκλος του Project Future

Με τη συμμετοχή 232 νέων πτυχιούχων από όλη την Ελλάδα πραγματοποιείται το στάδιο των εκπαιδεύσεων του 10ου κύκλου του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Project Future που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και περιλαμβάνει σε κάθε κύκλο νέες εκπαιδεύσεις και masterclasses που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και βελτιώνουν τις δεξιότητες όσων συμμετέχουν.

Καλωσορίζοντας τους νέους και νέες του 10ου κύκλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε ότι η ποιοτική εκπαίδευση είναι βασικός παράγοντας για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αύριο. Με το Project Future, επενδύουμε στην εκπαίδευση των νέων σε σύγχρονες δεξιότητες και στηρίζουμε τις προσπάθειές τους να εισέλθουν με αξιώσεις στην αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 5.000 νέοι και νέες έχουν εκπαιδευτεί μέσω του Project Future και του ReGeneration, ενώ ενισχύουμε και ανανεώνουμε το πρόγραμμα σε κάθε κύκλο προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας».

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης, το soft business & tech skills 3day training, που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, αλλά και online, είχε ως στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών, αφού ήρθαν σε διαδραστική επαφή με σημαντικά      στελέχη της αγοράς, ενώ παρακολουθήσαν masterclasses με θέματα Digital Transformation, Financial Literacy, Metaverse, Entrerepreneurship.

Οι νέες και νέες του 10ου κύκλου που επελέγησαν μεταξύ 4.667 υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, θα εκπαιδευτούν σε έναν από τους ακόλουθους πυλώνες:

  1. Project Management with Agile Specialization by Code.Hub
  2. Business Intelligence & Data Engineering by Code.Hub
  3. Tourism – Front Office Certificate by BCA
  4. HRM Academy by AUEB
  5. Digital Marketing & e-commerce by EY
  6. Banking Consulting by Accenture
  7. Mobile Development with C# by Natech

Μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 9 κύκλοι, μέσω των οποίων:

  • 5.007 νέες και νέοι εκπαιδεύτηκαν μέσω του Project Future και του ReGeneration
  • 1.734 εξ αυτών εξειδικεύτηκαν μέσω των εκπαιδεύσεων του Project Future
  • 2.990       απόφοιτοι/ες των εκπαιδεύσεων του Project Future και του ReGeneration έχουν βρει μέχρι σήμερα μια θέση στην αγορά εργασίας.

Η διαδικασία των προσλήψεων του 9ου κύκλου θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 2024.

Άνω του 90,5% των νέων που εργάζονται μέσω του Project Future και του ReGeneration ανανέωσαν τη σύμβασή τους πέραν του αρχικού εξαμήνου ή εξασφάλισαν μεγαλύτερης διάρκειας σύμβαση αρχικά.

Το Project Future της Τράπεζας Πειραιώς υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα. Πολύτιμοι συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς για την επιτυχή διεξαγωγή του 10ου  κύκλου του προγράμματος είναι οι Accenture, BCA College, Code.Hub, EY, Future Cats, Game of Money, Google, Natech, Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.