Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση κεφαλαίου ως 1,38 δισ. ευρώ αποφάσισε το Δ.Σ. – Το χρονοδιάγραμμα και οι όροι

Κεφάλαια 1,38 δισ. θα αντλήσει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της ΑΜΚ, όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο μετά την έγκριση που έλαβε από τη γενική συνέλευση.

Το Δ.Σ. αποφάσισε την έκδοση 1,2 δισ. νέων μετοχών με εύρος διάθεσης μεταξύ 1 με 1,15 ευρώ ανά μετοχή.

Η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου θα ξεκινήσει στις 21 Απριλίου με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό (book building) και, ταυτόχρονα, στην Ελλάδα με τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς.

Το βιβλίο για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα μείνει ανοικτό ως τις 23 Απριλίου.

Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. της Πειραιώς ενέκρινε την παροχή προτιμησιακής μεταχείρισης για τους Έλληνες υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετέχουν στη δημόσια εγγραφή (ελληνικό βιβλίο). Ειδικότερα, θα δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όσες νέες μετοχές απαιτούνται για να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετοχών, μετά την ΑΜΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες ως «παλαιοί» μέτοχοι θεωρούνται όσοι είχαν μετοχές πριν την αναστολή διαπραγμάτευσης του τίτλου για το reverse split, δηλαδή την περασμένη Τρίτη.

Το 85% των νέων μετοχών θα διατεθεί, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σε ξένους επενδυτές, ενώ το 15% (180 εκατ. μετοχές), μέσω δημόσιας προσφοράς σε εγχώριους ειδικούς και μη επενδυτές. Οι υφιστάμενοι Έλληνες μέτοχοι, ειδικοί και μη επενδυτές, θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το σύνολο της εγχώριας δημόσιας προσφοράς. Αυτό συνεπάγεται αναλογία 23,8 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά. Το δικαίωμα κλείδωσε για όσους ηταν ήδη μέτοχοι.

Η τιμή, που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών, θα αποτελέσει και την τελική τιμή διάθεσης για την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες στην ελληνική προσφορά θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης. Η απόφαση για τη κατανομή των νέων μετοχών και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ αναμένεται εντός του πρώτου 10ημέρου του Μαίου. Σημειώνεται ότι η αύξηση πραγματοποιείται από τη μητρική holding που είναι η εισηγμένη στο ΧΑ, ύστερα από τον τραπεζικό μετασχηματισμό. Υφιστάμενοι ή παλαιοί μέτοχοι θεωρούνται οι κάτοχοι μετοχών μέχρι την περασμένη Τρίτη, δηλαδή πριν από την προσωρινή αναστολή της μετοχής για το reverse split.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, 19 Απριλίου, ξεκινά πάλι η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά το reverse split, κατά το οποίο η τιμή αναπροσαρμόστηκε και θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 4,78 ευρώ. Το reverse split έγινε με αναλογία 16,5 παλαιές για κάθε 1 νέα μετοχή, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από τα 6 ευρώ στα 99 ευρώ και στη συνέχεια με μείωση από τα 99 ευρώ στο 1 ευρώ (ονομαστική τιμή) και με μείωση του αριθμού μετοχών στα 50,3 εκατ. τεμάχια από  831.059.164, με στόχο τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,9 δισ. και τη δημιουργία ειδικού αποθετικού.