Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πληροφόρηση για το 1ο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4374/2016 περί διαφάνειας στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements?category=4374-2016-law)

Print Friendly, PDF & Email