Τράπεζα Κύπρου: Δίνει μέρισμα συνολικού ύψους 22 εκατ. ευρώ

Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πληρωμή μερίσματος, έλαβε η Τρ. Κύπρου ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση την παραχώρηση μερίσματος συνολικού ύψους €22 εκατ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τη λήψη της έγκρισης της ΕΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στους μετόχους για έγκριση στην ετήσια γενική συνέλευση  που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2023, την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.05 ανά συνήθη μετοχή από τα κέρδη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται συνολικά σε €22.3 εκατ. και ισοδυναμεί με ποσοστό (pay-out ratio) ύψους 14% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ή με ποσοστό 31% της κερδοφορίας μετά τη φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το μέρισμα, που υπόκειται σε έγκριση από την ΕΓΣ, θα πληρωθεί σε μετρητά στις 16 Ιουνίου 2023 στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων στις 5 Μαΐου 2023 ενώ ως ημερομηνία αποκοπής (Ex-Dividend date) έχει ορισθεί η 4 Μαΐου 2023.

Περαιτέρω πληροφορίες θα παρατίθενται στην πρόσκληση ΕΓΣ που θα δημοσιευτεί στις ή περίπου στις 25 Απριλίου 2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις και προσαρμοσμένος για το προτεινόμενο μέρισμα, ανέρχεται σε 15.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (σε σύγκριση με 15.4% που δημοσιεύτηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος) και υπερβαίνει σημαντικά τις εποπτικές απαιτήσεις.

Τονίζεται ότι το μέρισμα που προτείνεται, «αντικατοπτρίζει την επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων μετά από 12 χρόνια και υποστηρίζει τη θέση του Συγκροτήματος ως ένας ισχυρός διαφοροποιημένος οργανισμός, ικανός για παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους».

Πολιτική Μερισμάτων

Το διοικητικό συμβούλιο έχει επίσης σήμερα εγκρίνει την πολιτική μερισμάτων του Συγκροτήματος. Στόχος του Συγκροτήματος είναι η παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους.

Η πληρωμή μερισμάτων αναμένεται να σημειώνει συντηρητικά σταδιακή αύξηση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αγοράς, καθώς και τον προγραμματισμό κεφαλαίων και ρευστότητας , με στόχο το ποσοστό (pay-out ratio) να κυμαίνεται μεταξύ 30%-50% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία του Συγκροτήματος.

Ο κ. Τάκης Αράπογλου, Πρόεδρος του Συγκροτήματος σχολίασε:

«Σήμερα έχουμε επιτύχει τον μακροχρόνιο στόχο μας για επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση μας για παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους. Η επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το Συγκρότημα».

«Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, η σταθερή κερδοφορία και οι ψηφιακές μας δυνατότητες μας επιτρέπουν να στηρίζουμε τους πελάτες μας, την κυπριακή κοινωνία και την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», τονίζει.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη των πελατών μας, τη στήριξη των μετόχων μας και την αφοσίωση του προσωπικού μας που ήταν ζωτικής σημασίας στα δέκα χρόνια μετασχηματισμού του Συγκροτήματος. Προσβλέπουμε στο μέλλον με αισιοδοξία, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση ισχύος, το καλά διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο καθώς και την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας», προσθέτει.

Πηγή: stockwatch.com.cy