Τρ. Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Trastor – Απέκτησε τo 52% έναντι 98 εκατ. ευρώ

Την ολοκλήρωση της απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου της Trastor, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Βάσει της συμφωνίας και όπως είχε προαναγγελθεί με παλαιότερη ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το 52% των μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας , αντί του ποσού των 98 κατ. ευρώ, ένα ποσό που αντιστοιχεί σε 1,25 ευρώ για κάθε μετοχή.

Η τράπεζα έχει ήδη στην κατοχή της το 45% της Trastor και πλέον υπό την ιδιοκτησία της περνάει το 97% των μετοχών, με το υπολειπόμενο 3% αυτών να παραμένει σε ελεύθερη διασπορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για κινήσεις με θετική απόδοση κεφαλαίων και επιφέρει τα ακόλουθα βασικά οφέλη:

  • άμεση ενίσχυση των πηγών εσόδων από προμήθειες, με προοπτικές περαιτέρω αύξησης,
  • αξιοποίηση της ευνοϊκής δυναμικής που γίνεται ολοένα και πιο εμφανής στην ελληνική αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα στους υψηλής ανάπτυξης τομείς των γραφείων υψηλών προδιαγραφών και αποθηκών (logistics), όπου επικεντρώνεται κυρίως η Trastor,
  • ισχυροποίηση της επενδυτικής πρότασης της Πειραιώς με μία από τις πλέον αποτελεσματικές πλατφόρμες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 21ης Ιανουαρίου 2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 52,0% στην Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.) από την WRED LLC, εταιρεία συνδεδεμένη με την Värde Partners, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το τίμημα που καταβλήθηκε ανήλθε σε €98 εκατ. (€1,25 ανά μετοχή)».