(23/5/2020) Λέτε, τώρα που βρήκαμε παπά, να θάψουμε… πέντε έξι*** (;;)

***

Η παροιμιώδης έκφραση «τώρα που βρήκαμε παπά, ας θάψουμε πέντε-έξι» χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε τη σημασία να εκμεταλλευτούμε τις τυχόν ευνοϊκές συγκυρίες που μας προκύπτουν. Σύμφωνα με τον Τάκη Νατσούλη, μια φορά υπήρχαν σ’ έναν τόπο, δύο ορεινά χωριά, που ζητούσαν παπά για την τέλεση των εκκλησιαστικών μυστηρίων.

 • Αλλά ο Δεσπότης δεν τούς έστελνε, λέγοντάς τους ότι έπρεπε να πάνε στη Μητρόπολη να τα κάνουν. Για τούς νεκρούς όμως το πράγμα ήταν δύσκολο. Έκαναν, λοιπόν, παράπονα στο Δεσπότη, και επειδή οι νεκροί έμεναν άθαφτοι, ο Δεσπότης έστειλε στο ένα χωριό έναν παπά.

Οι κάτοικοι, λοιπόν, του χωριού αυτού, ειδοποίησαν όλους τους κατοίκους του άλλου χωριού να πάνε εκεί τους πεθαμένους που έχουνε, για να τούς θάψει ο παππάς που είχε έρθει. Οι κάτοικοι, όμως, απάντησαν ότι δεν έχουν πεθαμένους, αλλά ετοιμοθάνατους.

 • Και από το άλλο χωριό τούς απάντησαν: «Δεν πειράζει, φέρτε τους. Τώρα που βρήκαμε παπά, ας θάψουμε πέντε έξι».

Ο κύριος Βασιλάκης και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Aegean θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις οικονομίες για την διάσωση της εταιρίας τους από τα 2.480.000 αμοιβές μελών Δ.Σ. Μπορεί το ποσό να φαίνεται μικρό μπροστά στα υπόλοιπα, αλλά θα έδειχνε πολλά…

Επί τη ευκαιρία και επειδή κάνουμε λόγο για το Δ.Σ, ας επισημάνουμε τα εξής:-

 1. Γιατί το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας που εκδόθηκε το 2019 για το ομολογιακό δάνειο δεν γράφει τις αμοιβές αναλυτικά κάθε μέλους του ΔΣ όπως γίνεται στα άλλα Ενημερωτικά Δελτία και όπως επιβάλλεται από νόμο. Σε άλλες εταιρίες γράφουν ακόμα και αν έχουν εταιρικό αυτοκίνητο ή τηλέφωνο και τι λογαριασμό κινητής πληρώνουν.
 2. O Αλέξανδρος Μακρίδης είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ελέγχου.
 3. Στο ίδιο ενημερωτικό δελτίο πρέπει να καταγράφονται όλες οι συμμετοχές των Μελών του ΔΣ σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών…
 4. Η συμμετοχή κάποιου μέλους στο ΔΣ της AEGEAN και στο ΔΣ της AKAZOO δεν αναφέρεται, μάλλον γιατί εισήλθε στο ΔΣ της AKAZOO λίγο αργότερα;

Ας δούμε όμως την ουσία του Θέματος όπου οι ισχυρότατοι οικονομικοί παράγοντες που συμμετέχουν στο ΔΣ της AEGEAN και οι ακόμα ισχυρότεροι μέτοχοι ζητούν την στήριξη χωρίς όρους, ούτε δίνουν… μόριο της εταιρίας τους επειδή αισθάνονται ότι έχουν μια θέση ισχύος αφού από αυτούς εξαρτάται η δυνατότητα επανεκκίνησης του τουρισμού.

Αν ο κ. Μητσοτάκης υποκύψει σε αυτή την πίεση θα δείξει ότι είχε δίκιο αυτός που μιλούσε στου Μπαϊρακτάρη και καλό θα ήταν να μάθει και αυτός play station, γιατί να κυβερνήσει δεν θα τον αφήσουν. Είναι όμως ιδιαίτερα ευφυής και εκτιμούμε ότι δεν θα…πέσει στη φάκα τους.

ΛΟΙΠΟΝ: Η εταιρία είχε 496 εκατομμύρια ταμείο την 31-12-2019 και από τον ισολογισμό της διαβάζουμε ότι είχε:

 • Έσοδα 1,33 δισ. ευρώ
 • Έξοδα Προσωπικού 138,7 εκατ.ευρώ

 • Αποσβέσεις 145 εκατ.
 • Ανάλωση Υλικών και Υπηρεσιών 920 εκατ.

Από τα παραπάνω στοιχεία το κονδύλι «Ανάλωση Υλικών και Υπηρεσιών» αφορά κυρίως μεταβλητά έξοδα (καύσιμα, συντηρήσεις, τέλη για προσγειώσεις και υπερπτήσεις κλπ) όπως φαίνεται στον πίνακα της σελίδας 122:

Επίσης είναι σαφές ότι οι αποσβέσεις δεν δημιουργούν κανένα ταμειακό πρόβλημα στην εταιρία. Μόνη λοιπόν υποχρέωση είναι οι δαπάνες του προσωπικού που όμως υποστηρίζονται ήδη από γενναιόδωρα κυβερνητικά προγράμματα.

 • Τα «Διάφορα έξοδα» από τον παραπάνω πίνακα αναλύονται περαιτέρω στα παρακάτω κονδύλια:

 • Άρα ποιο είναι το αντικειμενικό πρόβλημα της εταιρίας;

Ίσως οι τράπεζες και οι προμηθευτές και κυρίως οι αγορές του επενδυτικού προγράμματος. Όμως τα τρέχοντα υπόλοιπα των προμηθευτών δεν είναι μεγάλα σε σχέση με το ταμείο και σίγουρα είναι διαχειρίσιμα. Τα τραπεζικά δάνεια που επίσης δεν είναι μεγάλα και καλύπτονται ήδη από προγράμματα παροχής ρευστότητας, αναβολής δόσεων, επιδότησης τόκων.

Το ομολογιακό δάνειο αφορά επενδυτές, αυτοί έχουν συνειδητά αναλάβει ρίσκο και μπορούν να αντέξουν μια αναβολή δόσης ή μια καθυστέρηση πληρωμής τόκων  ή την ζημία από μείωση της τιμής των ομολόγων(αλλιώς, τι ρίσκο ανέλαβαν;).

Τώρα διαβάζουμε στο ετήσιο δελτίο ότι υπάρχουν μη καταγεγραμμένες στις οικονομικές καταστάσεις υποχρεώσεις για την αγορά αεροσκαφών σε τιμές καταλόγου $5 δις με εκπτώσεις που όμως δεν κατονομάζονται (κεφάλαιο 3.3 δεσμεύσεις).

Οι όροι δεν γίνονται γνωστοί. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι η συμφωνία είναι δεσμευτική αλλά δεν υπάρχει αναφορά σε ειδικούς όρους για την  δεσμευτικότητα της σύμβασης, ή για ανωτέρα βία  ή στις ποινικές ρήτρες επί μη παραλαβής ή χρονοδιάγραμμα πληρωμών ή σε οτιδήποτε άλλο.

Διαβάζουμε στο δελτίο ότι το άγνωστο σε εμάς «ως άνω ποσό αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με ρήτρα ετήσιας αναπροσαρμογής (;;)… δια της εφαρμογής ενός μαθηματικού τύπου(;;), ο οποίος αντικατοπτρίζει τις αναπροσαρμογές από μεταβολές στις κρατούσες οικονομικές συνθήκες(;;)»

Προκύπτουν δυο συμπεράσματα:

 • ΔΕΝ είναι πρόβλημα του Έλληνα φορολογούμενου ούτε και στοιχείο κρίσιμο για την βραχυπρόθεσμη επιβίωση της εταιρίας το θέμα της παράδοσης των αεροσκαφών. Είναι ένα  θέμα ανάμεσα στην εταιρία και τους προμηθευτές της ( AIRBUS ) όπου και τα δυο μέρη έχουν συμφέροντα από αυτή την συμφωνία και πρέπει να βρουν πως θα την διαμορφώσουν για να ανταποκριθούν στην παρούσα ανωτέρα βία.
 • Άλλωστε και η AIRBUS δεν μπορεί να επιδιώκει να κλείσουν οι πελάτες της. Βεβαίως και τα δυο μέρη έχουν συμφέρον να επιδράμουν στη τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να μην χάσουν οτιδήποτε
 • ΔΕΝ είναι λογικό όταν όπως ισχυρίζεται η διοίκηση η επιβίωση της εταιρίας κινδυνεύει από τις δεσμεύσεις αυτής της συμφωνίας να μην υπάρχει κάποιο στοιχείο στην ετήσια οικονομική έκθεση που να τα αναφέρει όλα αυτά και να καταγράφει με ακρίβεια τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρία – αν έχει αναλάβει.

Εδώ ή το ακολουθούμενο λογιστικό πρότυπο είναι λάθος, ή ο ελεγκτής δεν κάνει την δουλειά του ή μας κοροϊδεύουν και θέλουν απλά να εισπράξουν λεφτά από το κράτος (τώρα που βρήκαμε παπά, να θάψουμε 5-6!!!)