Το spread του ελληνικού ομολόγου και πάλι σε υπερπολυετή χαμηλά επίπεδα

Παραδοσιακά, το συγκριτικό αυτό μέτρο είναι προάγγελος τάσεων. Και σε αυτήν τη φάση, έχει θετική χροιά

Μια σειρά γεγονότων και καταστάσεων τους τελευταίους πολλούς μήνες έχει οδηγήσει το spread να χάσει πάνω από το 50% της τιμής του.

Και δεδομένης της σχετικά σταθερής πορείας του ενός σκέλους, ήτοι της απόδοσης του γερμανικού δεκαετούς (bund), η εξαιρετική απομείωση οφείλεται κυρίως στην πορεία του δικού μας.

Σε κάθε περίπτωση, μια τόσο χαμηλή διαφορά (και διαρκώς μειούμενη), υποδεικνύει μια σαφέστατη μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος προς τους ελληνικούς τίτλους.

Εξάλλου, έχουμε αναφερθεί πολλάκις στην ιστορικής σημασίας συνθήκη (επ)ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, και τουλάχιστον για το χρέος στη δευτερογενή αγορά δίνει βαθιές ανάσες.

Συν αυτώ, προεξοφλεί ότι το κόστος δανεισμού στο μεσοπρόθεσμο θα μειωθεί, μοιραία συσχετισμένο με τα επιτόκια αναφοράς της ΕΚΤ.

Να υπενθυμίσουμε, δε, ότι το ίδιο μέγεθος είχε εκτοξευτεί στις εξωπραγματικές 3400 μ.β. (Δ 34%) στη δύσκολη περίοδο του 2012, με τα γραφήματα να επεξηγούν τα πάντα με σαφήνεια.

Η συσχέτιση του spread με τη μετοχική αγορά είναι ασθενής, καθώς δεν επεξηγείται επαρκώς μια άνοδος του εκάστοτε Χρηματιστηρίου από την αντίστροφη πορεία των spread.

Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι υποδηλώνει μια εξομάλυνση επενδυτικών κινδύνων, που κατ’ επέκταση θα οδηγήσει σε άνοδο μετοχών υπό προϋποθέσεις.

Έτι περαιτέρω, βοηθά τα μάλα στην ψυχολογία των εμπλεκομένων, καθώς αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα (ή ανασταλτικό) για επενδυτικές αποφάσεις θεσμικού χαρακτήρα, και σίγουρα σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ό, τι χρειάζεται, δηλαδή, και το ελληνικό Χρηματιστήριο.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.