ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ: Γαία και Ουρανός- Από τη γέννηση των πάντων στον … ευνουχισμό!

ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ: Γαία και Ουρανός – Από τη γέννηση των πάντων στον … ευνουχισμό! [ΒΙΝΤΕΟ]

  • από τον Κων/νο Αθ. Οικονόμου δάσκαλο, συγγραφέα

Η ΓΑΙΑ: Η Γαία προϋπήρχε, όπως το Χάος και ο Έρωτας [Φάνης] στη δημιουργία του Κόσμου κατά την ελληνική Μυθολογία. Η Γαία, στο επίπεδο της μυθικής ελληνικής Κοσμογονίας, συμβολίζει την υλική πλευρά του Κόσμου και όχι τη Γη, αυτή καθαυτή. Το Χάος συμβολίζει τον Χώρο του Σύμπαντος. Ο Έρωτας συμβολίζει την κινητήρια δύναμη που ενώνει, μεταλλάσσει και μεταμορφώνει [Φάνης] το παν. Ουσιαστικά, όμως, το πρώτο Κοσμικό Ζευγάρι της Δημιουργίας, είναι ο Ουρανός και Γαία.

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ: Ο Ουρανός θεωρείται ο πρώτος και μέγας θεοπάτωρ στην ελληνική Μυθολογία, η γέννηση του οποίου ταυτίστηκε (μυθολογικά) με την στιγμή της ανάδειξης του πνεύματος του ανθρώπου και της γέννησης των Επιστημών αλλά και των Γραμμάτων και Τεχνών. Ο Ουρανός είναι το πρώτο άρρεν στοιχείο της μυθικής κοσμογονίας.

Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ – ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ: Η Γαία ενώθηκε με τον Ουρανό και δημιούργησε τους Γίγαντες, τους Τιτάνες, τον Ωκεανό, τρεις Κύκλωπες, τρεις Εκατόγχειρες και όλον τον κόσμο. Επειδή, όμως, η Γαία γεννούσε πολλά παιδιά, ο Ουρανός άρχισε να φοβάται την πρωτοκαθεδρία του και, μισώντας τα ίδια του τα τέκνα, τα φυλάκισε βαθιά στα έγκατα της γης, στον Τάρταρο. Αν και αυτή η κακή πράξη ικανοποιούσε τον ίδιο, η Γαία θύμωνε τόσο πολύ, που κάποια στιγμή ανάβλυσε “ατσάλινο αδάμαντα”, και το έδωσε στα παιδιά της για να φτιάξουν ένα τεράστιο δρεπάνι για να πολεμήσουν τον κακό πατέρα τους. Όμως κανείς δεν είχε το κουράγιο να κάνει αυτό το έγκλημα. Μόνο ο Κρόνος, ο γενναιοτερος των Τιτάνων, δεν δίστασε…. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ:

Η ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΒΑΣΑΡΙ [16ος αι.]: Ο ευνουχισμός του Ουρανού