ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – Πόσα χρόνια “ζουν” οι εταιρίες στο Χρηματιστήριο;`

Πόσα χρόνια “ζουν” οι εταιρίες στο Χρηματιστήριο;

Ένα αίσθημα νοσταλγίας με κατέλαβε όταν, πρόσφατα, διάβασα για τη διαγραφή τριών ακόμη εταιριών από το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η εταιρία “Nexans”. Αυτό βέβαια ήταν το τελευταίο της όνομα. Πριν απ’ αυτό ονομαζόταν “Alcatel” και ακόμη πιο πριν, ονομαζόταν “Manuli Hellas”. Έτσι τη γνωρίσαμε οι παλιότεροι. Και θυμόμαστε τη δημόσια εγγραφή για τις  μετοχές της, το Μάρτιο του 1990. Ήταν η πρώτη έκδοση που υπερκαλύφθηκε καθώς ξεκινούσε η μεγάλη ανοδική φάση της δεκαετίας του 1990 -και μάλιστα υπερκαλύφθηκε αρκετές φορές.

 • Ο ανάδοχος είχε τότε την έξυπνη ιδέα να δηλώσει ότι ο κάθε επενδυτής που θα συμμετείχε στη δημόσια εγγραφή, θα έπαιρνε τουλάχιστον από δέκα μετοχές. Και αυτό προκάλεσε μεγάλες ουρές -τις πρώτες της δεκαετίας του 1990- έξω από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, από άτομα που όλοι γράφονταν για 10 μετοχές.
 • Η τιμή της μετοχής στη δημόσια εγγραφή είχε οριστεί στις 1.110 δραχμές. Κατά την πρώτη μέρα της διαπραγμάτευσης -12 Μαρτίου 1990 δείχνουν τα αρχεία μου- η μετοχή έκλεισε στις 3.000 δραχμές!
 • Η “Manouli” ήταν η 295η εταιρία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σύμφωνα με το “Μητρώο Εισηγμένων Εταιριών” που έχουμε δημιουργήσει στη EuroCapital. Λίγο πριν απ’ αυτή, είχε εισαχθεί η “Βαλκάν Εξπόρτ”, που επίσης  τελείωσε -ως “Βαλκάν Αναπτυξιακή Ακινήτων”- το χρηματιστηριακό της βίο, λίγους μήνες νωρίτερα, στις 12 Δεκεμβρίου 2018, όταν ακόμη μία ομάδα, 12 εταιριών, διαγραφόταν από τη λίστα των εισηγμένων εταιριών (δείτε εδώ).

Από το περασμένο Δεκέμβριο, μέχρι σήμερα, δεκαέξι εταιρίες διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο. Μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι και οι 16 αυτές εταιρίες, είχαν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια του δικού μου βίου στο χώρο αυτόν!  Δε μπορώ να προσδιορίσω εάν η έκπληξη προήλθε από τη διαπίστωση του πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος, ή από το ότι, εταιρίες που πριν μερικά θεωρούσαμε ως “κολοσσούς” και που υπερθεματίζαμε για να αποκτήσουμε τις μετοχές τους στη χρηματιστηριακή “αρένα”, σήμερα είτε έχουν πτωχεύσει, είτε -για άλλους λόγους- έχουν αποχωρήσει από τη χρηματιστηριακή αγορά.

 • Από παλαιότερες έρευνες -κυρίως επί εισηγμένων εταιριών- είχα αποκτήσει κάποια γνώση για τη διάρκεια ζωής των μεγάλων ελληνικών εταιριών (ας μην ξεχνάμε ότι, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες, ήταν πάντα ανάμεσα στις μεγαλύτερες και ισχυρότερες εταιρίες της χώρας) και για τη δυνατότητα συνέχισης της ζωής  τους στη δεύτερη, την τρίτη, ή ακόμη και στην τέταρτη γενιά της οικογένειας, ή υπό άλλους ιδιοκτήτες.
 • Και βέβαια, τα συμπεράσματα εκείνων των ερευνών έδειχναν τις παθογένειες των ελληνικών εταιριών, παθογένειες που είχαν να κάνουν με τις συνθήκες της οικονομίας και το ασταθές και το συχνά αρνητικό θεσμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν και οι οποίες τελικά συνέβαλαν στο να είναι ο βίος τους σύντομος και σημαντικά συντομότερος σε σχέση με ομοειδείς εταιρίες άλλων χωρών του ΟΟΣΑ.
 • Όμως, ποτέ όμως δεν είχα ερευνήσει, αλλά ούτε και είχε ποτέ πραγματοποιηθεί κάποια έρευνα στην Ελλάδα, σχετικά με τη μέτρηση του “βίου” των εταιριών, εντός του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Δηλαδή, σχετικά με το “πόσο ζει μία εταιρία στο Χρηματιστήριο”;

Έχοντας δημιουργήσει ένα πλήρες “Μητρώο Εισηγμένων Εταιριών” θελήσαμε να ερευνήσουμε το πόσο παρέμεινε στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, κάθε εταιρία που εισήχθη σ’ αυτό και να ταξινομήσουμε τα στοιχεία αυτά ανά δεκαετία, από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου, έως σήμερα. Από την εξέταση αυτή, προκύπτουν πληροφορίες και εξάγονται συμπεράσματα για τα παρακάτω:

Μέση διάρκεια παρουσίας των εταιριών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
Περίοδος Αριθμός εταιριών που εισήχθησαν Μέση διάρκεια ζωής όσων εισήχθησαν στην περίοδο (έτη) Εταιρίες που εξακολουθούν να υφίστανται Ποσοστό υφισταμένων στο σύνολο Εταιρίες που διεγράφησαν Ποσοστό διεγραμμένων στο σύνολο Μέση διάρκεια ζωής όσων διεγράφησαν (έτη)
1880-1890 18 39,2 1 5,60% 17 94,40% 33,4
1890-1900 9 38,4 0 0,00% 9 100,00% 38,4
1900-1910 12 32,0 0 0,00% 12 100,00% 32,0
1910-1920 26 39,6 2 7,70% 24 92,30% 34,2
1920-1930 71 28,4 5 7,00% 66 93,00% 23,4
1930-1940 35 36,7 1 2,90% 34 97,10% 35,1
1940-1950 23 37,6 3 13,00% 20 87,00% 32,6
1950-1960 23 26,5 1 4,30% 22 95,70% 24,6
1960-1970 12 36,5 4 33,30% 8 66,70% 28,7
1970-1980 51 29,1 9 17,60% 42 82,40% 25,7
1980-1990 12 23,2 2 16,70% 10 83,30% 21,6
1990-2000 215 17,6 74 34,40% 141 65,60% 14,6
2000-2010 135 12,7 66 48,90% 69 51,10% 8,7
2010-2019 6 2,3 6 100,00% 0 0,00%
648 Μ.Ο. 23,07 174 26,85% 474 73,10% Μ.Ο. 21,57

Στον παραπάνω πίνακα γίνονται δύο μετρήσεις: Η πρώτη (στην τρίτη στήλη) υπολογίζει τη διάρκεια της παρουσίας των εταιριών στο Χρηματιστήριο συμπεριλαμβάνοντας και τις εταιρίες που εξακολουθούν να υφίστανται. Είναι αυτονόητο ότι τα νούμερα σ’ αυτή τη στήλη κάθε μέρα αυξάνονται. Η δεύτερη μέτρηση (στην τελευταία στήλη) υπολογίζει τη μέση διάρκεια της παρουσίας όσων διεγράφησαν.

Με άλλα  λόγια, ο παραπάνω πίνακας διαβάζεται ως εξής: Στην περίοδο 1880-1890 (α’ σειρά) στο Χρηματιστήριο εισήχθησαν 18 εταιρίες. Από αυτές, η μία εξακολουθεί να υφίσταται (Εθνική Τράπεζα) και αποτελεί το 5,60% του συνόλου των εισηχθέντων σε εκείνη την περίοδο, ενώ οι 17 διεγράφησαν (94,4% του συνόλου). Αν λάβουμε ως βάση τις αρχικές 18 εταιρίες, η μέση διάρκεια ζωής τους του είναι τα 39,2 έτη. Αν όμως υπολογίσουμε τη μέση διάρκεια που παρέμειναν στο Χρηματιστήριο μόνον όσες έχουν μέχρι σήμερα διαγραφεί, τότε η μέση διάρκεια της ζωής τους είναι τα 33,4 έτη.

Μέση διάρκεια παρουσίας των εταιριών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
Περίοδος Αριθμός εταιριών που εισήχθησαν Μέση διάρκεια ζωής όσων εισήχθησαν στην περίοδο (έτη) Εταιρίες που εξακολουθούν να υφίστανται Ποσοστό υφισταμένων στο σύνολο Εταιρίες που διεγράφησαν Ποσοστό διεγραμμένων στο σύνολο Μέση διάρκεια ζωής όσων διεγράφησαν (έτη)
1880-1890 18 39,2 1 5,60% 17 94,40% 33,4
1890-1900 9 38,4 0 0,00% 9 100,00% 38,4
1900-1910 12 32,0 0 0,00% 12 100,00% 32,0
1910-1920 26 39,6 2 7,70% 24 92,30% 34,2
1920-1930 71 28,4 5 7,00% 66 93,00% 23,4
1930-1940 35 36,7 1 2,90% 34 97,10% 35,1
1940-1950 23 37,6 3 13,00% 20 87,00% 32,6
1950-1960 23 26,5 1 4,30% 22 95,70% 24,6
1960-1970 12 36,5 4 33,30% 8 66,70% 28,7
1970-1980 51 29,1 9 17,60% 42 82,40% 25,7
1980-1990 12 23,2 2 16,70% 10 83,30% 21,6
1990-2000 215 17,6 74 34,40% 141 65,60% 14,6
2000-2010 135 12,7 66 48,90% 69 51,10% 8,7
2010-2019 6 2,3 6 100,00% 0 0,00%
648 Μ.Ο. 23,07 174 26,85% 474 73,10% Μ.Ο. 21,57

***

Από τον παραπάνω πίνακα  βλέπουμε τα εξής αξιοσημείωτα:

 • Από τις 648 εταιρίες που εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο από την έναρξη της λειτουργίας του έως και σήμερα, μόλις οι 174 (26,85% του συνόλου) εξακολουθούν να είναι εισηγμένες σ’ αυτό.
 • Από τις 65 εταιρίες που εισήχθησαν στην περίοδο 1880 – 1920, εισηγμένες παραμένουν οι τρεις (Εθνική Τράπεζα, Τιτάν και Τράπεζα Πειραιώς).
 • Από τις 350 που εισήχθησαν στην περίοδο από το 1990 έως το 2010, μόλις οι 140 (40,0% του συνόλου) εξακολουθούν να παραμένουν εισηγμένες.
 • Στην προπολεμική περίοδο, ως οι πλέον “βραχύβιες” εταιρίες στην ιστορία του Χρηματιστηρίου αναδείχθηκαν αυτές που εισήχθησαν σ’ αυτό κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Επρόκειτο για μία ανοδική περίοδο στην ιστορία του Χρηματιστηρίου, αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Κατά τη φάση αυτή εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο 71 εταιρίες, δηλαδή περισσότερες απ’ όσες είχαν  συνολικά εισαχθεί στις τέσσερις δεκαετίες που προηγήθηκαν.Ο μέσος όρος της ζωής τους στο Χρηματιστήριο έφθασε στα 23,4 χρόνια, κατά πολύ μικρότερος από τις προηγούμενες ή και τις επόμενες δεκαετίες.
 • Αντίστοιχο φαινόμενο φαίνεται να επαναλαμβάνεται και για τις εταιρίες που εισήλθαν στο Χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Οι  εταιρίες που εισήχθησαν στη δεκαετία αυτή και που διεγράφησαν μέχρι σήμερα (το 65,6% του συνόλου τους), κατά μέσο όρο, παρέμειναν στη χρηματιστηριακή αγορά μόνον  για 14,6 χρόνια.
 • Η μέση διάρκεια που παρέμειναν στη χρηματιστηριακή αγορά οι εταιρίες που σήμερα έχουν -για διάφορους λόγους- διαγραφεί απ’ αυτή, βαίνει μειούμενος. Όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τη “βιολογική ζωή” των εταιριών (αν δηλαδή οδηγήθηκαν σε πτώχευση), αλλά με τα αίτια της εξόδου τους, τα οποία μέσα στη διάρκεια του χρόνου, έχουν μεταβληθεί σημαντικά.
 • Ο μέσος όρος ζωής του συνόλου των εταιριών που εισήλθαν στο Χρηματιστήριο καθ’ όλη την περίοδο της λειτουργίας του φθάνει σήμερα στα 23,07 χρόνια. Αν ο υπολογισμός γίνει με βάση μόνον αυτές που διεγράφησαν, ο μέσος όρος παραμονής τους σ’ αυτό φθάνει στα 21,57 χρόνια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 206