Το νέο Δ.Σ. της Doppler

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο για θητεία έξι (6) ετών εξέλεξε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Doppler, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Σταύρος Σταυρόπουλος, του Λαζάρου

2. Ανθούλα Σταυροπούλου, του Σταύρου

3. Λεωνίδας Μαραγκός, του Νικηφόρου

4. Νικόλαος Καραμούζης, του Βασιλείου

5. Θεόδωρος Μόσχος, του Ανδρέα

6. Χριστόδουλος Διαμαντόπουλος, του Ιωάννη

7. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Δημήτριου