Το κρίσιμο σημείο για τον ΓΔ στο Χ.Α. -Τεχνικό ενδιαφέρον σε πέντε μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης (27/3)

Το κρίσιμο σημείο για τον ΓΔ στο Χ.Α. -Τεχνικό ενδιαφέρον σε πέντε μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης

  • Παραμένει αυξημένη η προσοχή στα τρέχοντα επίπεδα για τον γενικό δείκτη, καθώς παρά το αγοραστικό ενδιαφέρον που παρατηρείται το επίπεδο των 580 μονάδων στο εβδομαδιαίο διάγραμμα αποδεικνύεται κρίσιμο για την συνέχεια, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας πάνω από τον κινητό μέσο όρο των δέκα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 575 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 481 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

  • Δεύτερη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των δέκα ημερών, τηρώντας πλέον απόσταση ασφαλείας από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.782 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.139 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

  • Με κέρδη ολοκλήρωσε και χθες ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρείται σε απόσταση ασφαλείας από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 966 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 647 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

  • Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα εισήλθε ο τραπεζικός δείκτηςολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, καθώς και πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, πλησιάζοντας την αντίσταση των 370 μονάδων (γραμμή ΑΒ).

***

Η μετοχή της ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,058 ευρώ με άνοδο 2,92%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον κινητό μέσο όρο των δέκα ημερών, με τον στόχο στις επόμενες συνεδριάσεις να είναι η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ15 ημερών. Η αντίσταση να βρίσκεται στα 1,16 ευρώ, και η στήριξη στα 0,91 ευρώ.

Απόδοση μηνός -38,84%

Απόδοση 3μηνου -40,23%

Απόδοση 6μηνου -48,64%

Απόδοση από 1/1 -39,20%

Απόδοση 52 εβδομάδων -18,30%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,095 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,83 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 397,0 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της ΕΥΑΠΣ έκλεισε στα 3,56 ευρώ με άνοδο 0,85%, ολοκληρώνοντας κάτω από τον κινητό μέσο όρο των δεκαπέντε ημερών, με τον δείκτη RSI να παραμένει σε ανοδική τροχιά. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,70 ευρώ, και η στήριξη στα 3,39 ευρώ.

Απόδοση μηνός -24,74%

Απόδοση 3μηνου -27,35%

Απόδοση 6μηνου -28,08%

Απόδοση από 1/1 -25,68%

Απόδοση 52 εβδομάδων -15,24%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,70 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,20 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 129,2 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της ΜΠΡΙΚ έκλεισε στα 1,68 ευρώ με άνοδο 2,44%ολοκληρώνοντας πάνω από τον κινητό μέσο όρο των δέκα ημερών, με τον RSI να βρίσκεται πολύ κοντά στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,70 ευρώ, και η στήριξη στα 1,50 ευρώ.

Απόδοση μηνός -22,22%

Απόδοση 3μηνου -22,87%

Απόδοση 6μηνου -24,20%

Απόδοση από 1/1 -25%

Απόδοση 52 εβδομάδων -17,05%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,4457 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,50 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 60,08 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή του Παπουτσάνη έκλεισε στα 1,47 ευρώ με άνοδο 5%ολοκληρώνοντας πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των τριάντα και πενήντα ημερώνμε το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον RSI να συνεχίζει την ανοδική του πορείαΗ αντίσταση βρίσκεται στα 1,54 ευρώ, και η στήριξη στα 1,19 ευρώ.

Απόδοση μηνός -6,67%

Απόδοση 3μηνου -3,92%

Απόδοση 6μηνου -16%

Απόδοση από 1/1 -14,04%

Απόδοση 52 εβδομάδων +49,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,85 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,9382 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 36,92 εκατ. ευρώ

Η μετοχή του Αγροτικού Οίκου Σπύρου έκλεισε στα 0,143 ευρώ με άνοδο 10%, διατηρώντας την δυναμική των τελευταίων συνεδριάσεων, με τον RSI να συνεχίζει να κινείται υψηλότεραΗ αντίσταση βρίσκεται στα 0,18 ευρώ, και η στήριξη στα 0,093 ευρώ.

Απόδοση μηνός -31,90%

Απόδοση 3μηνου -40,91%

Απόδοση 6μηνου -48,19%

Απόδοση από 1/1 -33,18%

Απόδοση 52 εβδομάδων -37,28%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,348 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,093 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 4,07 εκατ. ευρώ

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Το κρίσιμο σημείο για τον ΓΔ στο Χ.Α.-Τεχνικό ενδιαφέρον σε πέντε μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.