Το γερμανικό zero sum game σε βάρος των υπολοίπων, καλά κρατεί. Αλλά ο Τράμπ δεν είναι ηλίθιος…

Ο Τραμπ απέσυρε την υπογραφή του από το κείμενο των G7 και φτύνει Τρυντό και λοιπούς.
Παταγώδης αποτυχία που προσπαθούν να τη σουλουπώσουν, αλλά δε…!

Μου αρέσει που κάποιοι πιστεύουν σοβαρά ότι οι ΗΠΑ μια αγορά 16 τρις δολ και πρώτος εξαγωγικός προορισμός για τις περισσότερες χώρες μπορούν να απομονωθούν…

Το μόνο που ζητά ο Τράμπ είναι να αλλάξουν οι όροι της άκριτης παγκοσμιοποίησης επί το δικαιότερο, ίσως και με διακρατικές ποσοστώσεις, πάντως με ίσους όρους. Με 800 δις δολ ετησίως εμπορικό έλλειμμα είναι δύσκολο να αντέξουν ακόμη και οι ΗΠΑ. 

  • Ας το σκεφτούν… Ο Τράμπ απλά κάνει τη δουλειά του για τη χώρα του…

Αν κάτι τέτοιο εφάρμοζε η Γερμανική Ευρώπη για τις χώρες του Νότου, δεν θα είχαν ανταγωνιστικά-παραγωγικά καταστραφεί, ούτε επιδοτήσεις και κάθε είδους ελεημοσύνες θα χρειάζονταν.

  • Μόνον η απορρόφηση των παραγόμενων προιόντων τους με αντίστοιχες θέσεις εργασίας και ανάπτυξης, πριν εισάγει ομοειδή προιόντα από άλλες χώρες με χαμηλότερη και ανταγωνιστικότερη νομισματική ισοτιμία και πιθανώς κρατικά προστατευμένες.

Αλλά το γερμανικό zero sum game σε βάρος των υπολοίπων, καλά κρατεί.

Ο Τραμπ δεν είναι ηλίθιος. Ηλίθιοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να σβήσει χώρες και ότι αυτό το μόρφωμα της ΕΕ μπορεί έτσι να επιβιώσει.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΤΑ

Print Friendly, PDF & Email