Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε την CNL CAPITAL

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα στην τελετή Έναρξης της συνεδρίασης την CNL CAPITAL με την ευκαιρία της εισαγωγής για διαπραγμάτευση των μετοχών της, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Το παραδοσιακό καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών χτύπησαν οι κ.κ. Παναγιώτης Λέκκας Πρόεδρος και Νικόλαος Χλωρός Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της CNL CAPITAL.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καλωσορίζοντας την εταιρεία στο Χρηματιστήριο μεταξύ άλλων σημείωσε: “Καλωσορίζουμε σήμερα την CNL Capital στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου. Η εισαγωγή των μετοχών της σηματοδοτεί, εκτός από την κλασική επιστέγαση μιας επιτυχούς ολοκλήρωσης δημόσιας εγγραφής, που είναι η πρώτη άλλωστε για την Αγορά μας μετά από τέσσερα χρόνια και την πρώτη αξιοποίηση του θεσμού των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

Οι ΕΚΕΣ είναι ένα επενδυτικό εργαλείο σχεδιασμένο να γεφυρώνει τους επενδυτές με τις κεφαλαιακές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχοντας διασπορά κινδύνου.

Ευχόμαστε στην CNL Capital ακολουθώντας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την επενδυτική της πολιτική να συμβάλει στην ανάδειξη αυτού του επενδυτικού εργαλείου. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικά ενδιαφέρον πως στο κέντρο της Ευρωπαϊκής πολιτικής τα τελευταία χρόνια είναι η αναζήτηση και ανάδειξη εργαλείων που μπορούν να μεταφέρουν αποτελεσματικά κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξιοποιώντας την κεφαλαιαγορά”.

Ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απέστειλε το παρακάτω μήνυμα: “Η εισαγωγή στην Κύρια Αγορά της CNL, Ανώνυμης Εταιρείας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ), αποτελεί μια ακόμη ευχάριστη είδηση για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η συμβολή γενικά των ΕΚΕΣ αλλά και της CNL ειδικότερα στην ανάπτυξη μικρών, δυναμικών επιχειρήσεων μέσω των κεφαλαίων που διαθέτει, είναι πολύ σημαντική κυρίως λόγω του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος που έχει η διάχυση κεφαλαίων σε πολλές επιχειρήσεις.

Αποτελεί τρόπον τινά ένα μοχλό αξιοποίησης των ομολογιακών εκδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής αλλά και της απασχόλησης, που έχει ανάγκη η χώρα”.

Ο κ. Παναγιώτης Λέκκας, Πρόεδρος της CNL Capital κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σημείωσε: “Ορόσημο για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της CNL Capital αποτελεί η εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ως πολυμετοχική εταιρεία από τη γέννησή μας, πιστεύουμε πως το Χρηματιστήριο αποτελεί το φυσικό μας χώρο και προσβλέπουμε στη συμβολή του στην επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων.

Συνεχίζουμε με επιμονή κι αποφασιστικότητα την υλοποίηση του εταιρικού μας οράματος που δεν είναι άλλο από το να είμαστε στρατηγικός συνεργάτης για τις αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες και κορυφαία επενδυτική επιλογή για τους μετόχους που αναζητούν ελκυστικές και προβλέψιμες αποδόσεις.

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να την τιμούμε”.

Σχετικά με την εταιρεία CNL Capital

Η CNL Capital αποτελεί την πρώτη Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ν. 2367/1995) στην Ελλάδα, έχοντας συσταθεί τον Ιούλιο του 2014. Σκοπός της είναι η συμμετοχή στο κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω της επένδυσης σε εταιρικά ομόλογα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των επενδύσεων της Εταιρείας αφορά σε βραχυπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν ελληνικές ΜμΕ, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με εκχωρημένες απαιτήσεις από τους πελάτες τους και εγγυήσεις των μετόχων τους. Η συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική αποσκοπεί σε ικανοποιητικές αποδόσεις με περιορισμένη ανάληψη ρίσκου καθώς και με αποδοτική διαχείριση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου της.

Από τη σύστασή της ως σήμερα, η CNL Capital έχει επενδύσει σε 32 εταιρικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί από 20 ελληνικές ΑΕ από πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Από αυτά τα 16 είναι αποπληρωμένα και τα 16 είναι ενεργά, όλα με μηδενικές επισφάλειες ή καθυστερήσεις. Έχοντας ήδη υλοποιήσει επενδύσεις αξίας πάνω από € 8,5 εκατ. σε 35 μήνες, η Εταιρεία με την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. και τα νέα κεφάλαια που θα αντλήσει αναμένει να αυξήσει σημαντικά το ρυθμό των επενδύσεών της.

Περισσότερα για την Εταιρεία θα βρείτε στο www.cnlcapital.eu.

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.

Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, τηλ. 210-3366 800, fax 210-3366 101