Το Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετείχε στην πρωτοβουλία ”Ring the bell for Financial Literacy”

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετείχε για μία ακόμη χρονιά στην κοινή πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων(WFE) και του Διεθνή Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς ( IOSCO)  “Ring the Bell for Financial Literacy”, η οποία ξεκίνησε πέρυσι στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επενδυτή ( WIW).

Περισσότερα από 35 Χρηματιστήρια συμμετέχουν φέτος, ακόμα και υπό τις ειδικές συνθήκες που η πανδημία έχει προκαλέσει, σε αυτή την κοινή προσπάθεια  που στόχο έχει την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και την ευαισθητοποίηση των επενδυτών.

Tο καμπανάκι έναρξης της σημερινής συνεδρίασης κλήθηκαν να χτυπήσουν εκπρόσωποι του ΤhinkBiz,  οργάνωσης φοιτητών με έδρα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.

Καλωσορίζοντας τα μέλη του ThinkBiz, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης αναφέρθηκε στην  βαρύνουσα σημασία που έχει η χρηματοοικονομική παιδεία  για την ουσιαστική προσέγγιση των κεφαλαιαγορών τονίζοντας την ευαισθητοποίηση του Χρηματιστηρίου σε ανάλογες πρωτοβουλίες και δράσεις.

Από την πλευρά του ThinkBiz, η Πρόεδρος του Οργανισμού Βερονίκη Πρεβεζάνου αναφέρθηκε στις δράσεις που το ThinkBiz προωθεί στα πλαίσια “γνωριμίας”  της φοιτητικής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα, μέσω δράσεων και ενημέρωσης για όσα συμβαίνουν στο εγχώριο αλλά και παγκόσμιο οικοσύστημα αλλά και εκπαίδευσης των νέων με βάση τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις.