Το χρηματιστηριακό σημειωματάριο του μικρομέτοχου – Σάββατο 04 Ιουλίου 2020


Tesla has overtaken Toyota to become world’s largest carmaker by mkt cap. Puts Musk pay in overdrive. Rapid ride to a $210bn value also starts the clock on another huge payout for Musk. But production & income show investors have gotten ahead of themselves


Just to put things into context. Germany’s Benchmark Index Dax was one of the best investments in Q2 2020 amid the biggest Dax accounting scandal in histoy. Wirecard had to file for insolvency, but Dax gained 27% in Q2. (Chart via DB)


Which line coincides best with the S&P 500 index? chart via @ObsoleteDogma