Τιτάν: Τιμή στόχος 36 ευρώ και σύσταση «overweight» από τη Euroxx

Κάλυψη στην Titan Cement International ξεκίνησε η Euroxx και με έκθεσή της δίνει σύσταση overweight και τιμή στόχο τα 36 ευρώ.

Οπως σημειώνει στην ανάλυση της η Euroxxμ η μετοχή επί του παρόντος διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 2024E 4,8x έναντι μέσης τιμής 20ετίας 7,8x. Το έκπτωση σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες των ΗΠΑ (οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 55% των EBITDA του Τιτάνα) είναι >60% και σε σχέση με τις μη αμερικανικές επιχειρήσεις 20-30%. Οι μετοχές έχουν επαναξιολογηθεί το 2023 αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντική άνοδος μπροστά μας ενόψει της κρυμμένης αξίας από τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ, την ισχυρή διαρθρωτική ανάκαμψη από την ελληνική αγορά, τη σταθερή ανάπτυξη και τα περιθώρια κέρδους από τις δραστηριότητες της ΝΑ Ευρώπης και την υπομόχλευση του ισολογισμού (καθαρό χρέος/EBITDA στο 1,4x για το 2023E).

Μακροπρόθεσμη διαρθρωτική ανάκαμψη: Αναμένουμε μια τριετή μεσο-μονοψήφια
αύξηση των EBITDA έως το 2026Ε μετά την εκτίναξη κατά 58% το 2023Ε σε 523 εκατ. ευρώ. Οι προοπτικές είναι θετικές για τον όμιλο λόγω της σταθερής ζήτησης σε όλες τις
γεωγραφικές περιοχές, τη σταθερή τιμολόγηση και τη βελτίωση του κόστους εισροών. Αυτό συνεπάγεται βιώσιμα περιθώρια EBITDA κοντά στο 20%, με κορυφαία στον κλάδο απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROIC) της τάξης του 11-12%, άνετα πάνω από το WACC.

Υπομόχλευση με υψηλή παραγωγή FCF: Το καθαρό χρέος προς EBITDA σε στους αριθμούς μας για το 2023E είναι σε χαμηλό 1,4x και αναμένουμε την πτωτική πορεία να συνεχιστεί τα επόμενα τρία χρόνια. Η Τιτάν παράγει πολύ ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ροές παρά τις αυξημένες επενδύσεις το 2024-26E, με πάνω από 100 εκατ. ευρώ ανά ετησίως διαθέσιμα για μερίσματα και επαναγορές, σύμφωνα με τους αριθμούς μας. Αναμένουμε τη μερισματική απόδοση >4,5% ετησίως στον ορίζοντα πρόβλεψής μας.

Πολύ φτηνή για να την αγνοήσουμε: Χρησιμοποιούμε μια ανάλυση DCF και μια σχετική αποτίμηση μέθοδο (με στάθμιση 70%/30%) για να αποτιμήσουμε την Titan Cement και βλέπουμε μια ανοδική πορεία δυναμικό 48%. Με το δικό μας PT, ο Τιτάνας θα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε πολύ λογικό 6,4x. EV/EBITDA και 9,8x P/E για το 2024E, πιο κοντά στις μη αμερικανικές ομοειδείς εταιρείες.

Κίνδυνοι: Μεταβολές συναλλάγματος, καύσιμα. Μακροοικονομική επιβράδυνση στις ΗΠΑ και/ή στη ΝΑ Ευρώπη, ανταγωνισμός από τις εισαγωγές.

 

* Tα παραπάνω σχόλια μπορείτε να τα διαβάσετε πρώτοι στο viber του mikrometoxos.gr

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΕΔΩ

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.