Τιτάν: Στις 12 Μαΐου η τακτική συνέλευση των μετόχων

Στις 12 Μαΐου θα διεξαχθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετοχών της Titan Cement International, η οποία θα λάβει χώρα τρεις ημέρες μετά την έκτακτη Γ.Σ. της εταιρείας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:  

  • Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022, στις 4.00 μ.μ. ώρα Ελλάδας και Κύπρου, στο Βέλγιο. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου στην οποία περίπτωση το έγγραφο εξουσιοδότησης (πληρεξούσιο) θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 3 Μαΐου 2022. Η ψήφιση των θεμάτων μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  α) με φυσική παρουσία στη συνέλευση και β) διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση μέχρι την Τρίτη, 3 Μαΐου 2022.
  • Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 στις 11.00 π.μ. ώρα Ελλάδας και Κύπρου, στην Κύπρο. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου στην οποία περίπτωση το έγγραφο εξουσιοδότησης (πληρεξούσιο) θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022. Η παρακολούθηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή είτε με φυσική παρουσία, είτε σε απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου (webcast).

Η ψήφιση των θεμάτων μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) με φυσική παρουσία στη συνέλευση, β) διά αλληλογραφίας πριν από τη συνέλευση μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022 και γ) διαδικτυακά, μέσω online ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της συνέλευσης. H διαδικτυακή παρακολούθηση της Συνέλευσης θα πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου που θα έχει κοινοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όσους μετόχους κάνουν το σχετικό αίτημα μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παρακολούθηση θα είναι δυνατή από την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 στις 10:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας και Κύπρου) μέχρι το τέλος της Συνέλευσης.  

Τα θέματα των Συνελεύσεων, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή και ψήφιση στις Συνελεύσεις καθώς και οι αναλυτικές προσκλήσεις, διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings 

Ας σημειωθεί ότι ένα από τα θέματα της έκτακτης Γ.Σ. αφορά και τη σταδιακή επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 200 εκατ. ευρώ, μέσω της ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Το συγκεκριμένο ποσό δεν θα επιστρέψει άμεσα στους μετόχους. Αντ’ αυτού θα προστεθεί στο ήδη υπάρχον αποθεματικό του Ομίλου και θα διατεθεί τα επόμενα χρόνια, ανάλογα με την κρίση της διοίκησης και τις ευρύτερες εξελίξεις.  Γι’ αυτό τον λόγο, εξάλλου, το μέρισμα για τη χρήση του 2021 παραμένει στο 0,5 ευρώ ανά μετοχή.