Τιτάν: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

δείτε το συνημμένο αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ