ΤΙΤΑΝ ΑΕ: Ανθεκτικός στην πανδημία – Λειτουργικά κέρδη 97 εκατ. ευρώ στο α’ 5μηνο

Στα 641,8 εκατ. ανήλθε στο πρώτο 5μηνο ο κύκλος εργασιών του ομίλου Τιτάν (-2,1%) μετά το + 6,1% του πρώτου 3μήνου λόγω της επιβράδυνσης που φυσιολογικά ακολούθησε σε Απρίλιο και Μάιο λόγω της πανδημίας.

ΟΜΩΣ οι συνέπειες της πανδημίας στον όμιλο ήταν λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνεχιζόμενη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου κρίθηκε αναγκαία στις περισσότερες αγορές και όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του ομίλου σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία συνέχισαν να λειτουργούν, προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στα επίπεδα της ζήτησης.

  • Η λειτουργική κερδοφορία από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 2019 και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,5% σε 97,3 εκατ. χάρη στη μείωση των δαπανών, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους των καυσίμων.
  • Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά τι σε 3,5 εκατ. ευρώ από 3,8 εκατ. στο 5μηνο του 2019.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 866 εκατ., αυξημένος κατά 30 εκατ. σε σύγκριση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Οι υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου (19 εκατ. έναντι των 9 εκατ. το 2019) ωφελήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη και τις μειωμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

  • Ο όμιλος διαθέτει ισχυρή ταμειακή ρευστότητα άνω των 400 εκατ., συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και διαθέσιμες δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης.

Η επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,20 ευρώ (αποκοπή 14 Μαΐου 2020) θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2020.