Την Πέμπτη η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς

ελληνικη τραπεζα πειραιως

Την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 394,4 εκατ. νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), ως απόρροια της μετατροπής των CoCos (σ.σ. μετατρέψιμες ομολογίες) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας, κατά συνέπεια, θα αυξηθεί κατά 2,366 δισ. ευρώ (σ.σ. ονομαστική αξία + τόκοι των CoCos) και θα ανέρχεται σε 4,9 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 6 ευρώ καθεμίας.

Η χρηματοοικονομική θέση της Τρ. Πειραιώς, ωστόσο, δεν θα μεταβληθεί, καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων. Ως εκ τούτου, η αύξηση κατά 2,366 δισ. ευρώ θα συνδυάζεται με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά 326,4 εκατ. κι απο αναγνώριση των 2,040 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, στις 14 Ιανουαρίου αναμένεται και η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ της Παπουτσάνης, με διανομή 1.787.684 νέων δωρεάν μετοχών, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 14,0508109934 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Hμερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου.

Τέλος, την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, λόγω ακύρωσης 9.965.956 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών.