Τι συμβαίνει στην Εθνική Ασφαλιστική

Μπορεί η Εθνική Ασφαλιστική να άλλαξε ιδιοκτησία, αλλά η νοοτροπία παραμένει η ίδια.

Κάποιοι επιμένουν σε συντεχνιακές πρακτικές του παρελθόντος, ενώ συνδικαλιστικά στελέχη διεκδικούν ρόλο στη διοίκηση της εταιρείας.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται και οι εξαγγελίες για απεργίες, παρά το γεγονός ότι η απόπειρα που έγινε δεν είχε αποτέλεσμα, γιατί η πρόταση δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία.

Πάντως η Εθνική Ασφαλιστική είναι η μοναδική εταιρεία στην οποία ισχύει το καθεστώς μονιμότητας, παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει στο δημόσιο.

Είναι επίσης η μοναδική εταιρεία που το 50% του προσωπικού καταλαμβάνει θέσεις ευθύνης.

Οι αποδοχές των εργαζομένων είναι πολύ υψηλότερες από την υπόλοιπη ασφαλιστική αγορά, όπως επίσης μοναδικά είναι και τα προνόμια με τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και την περίθαλψη.

Όλα αυτά τίθενται σε κίνδυνο από διάφορες συντεχνιακές πρακτικές και συνδικαλιστικές δράσεις που δεν έχουν καμία σχέση με διεκδικήσεις, αλλά χρησιμοποιούνται ως πίεση για… συνδιοίκηση.

Πηγη: kontranews.gr