Τι είναι ο Επενδυτικός Άγγελος- Αngel investing: Σημαντικός ο ρόλος στην οικονομική ανάπτυξη

  • Επενδυτικός Άγγελος (Angel investor)

Επενδυτικός άγγελος (angel investor) είναι ένας ιδιώτης επενδυτής ο οποίος αναζητά ενεργά ευκαιρίες για να παρέχει χρηματοδότηση και συμβουλευτική βοήθεια σε επιχειρηματίες ή νεοσύστατες εταιρείες με σκοπό το προσωπικό οικονομικό του όφελος.

  • Οι επενδυτικοί άγγελοι δεν επενδύουν απλώς κεφάλαια σε ένα έργο ή μια εταιρεία. Αντί αυτού, συχνά απαιτούν κάποιο ποσοστό ιδιοκτησίας στο εγχείρημα με βάση την αρχική τους επένδυση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επένδυση μπορεί να έχει διάρκεια όσο αναπτύσσεται η επιχείρηση, ενώ σε άλλες μπορεί να συμβεί ως εφάπαξ συμβολή στο ξεκίνημα του εγχειρήματος.

Το angel investing συνήθως είναι επωφελής τόσο για τον επιχειρηματία όσο και για τον επενδυτή. Αυτό συμβαίνει γιατί ο επενδυτής μπορεί να ωφεληθεί από αποδόσεις που δεν θα πετύχει στην τυπική χρηματοπιστωτική αγορά. Για τον επιχειρηματία, το όφελος είναι ότι θα λάβει χρηματοδότηση με επιτόκιο και όρους στους οποίους δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση, υποβάλλοντας απλά αίτηση στις τυπικές χρηματοπιστωτικές οντότητες που παρέχουν δάνεια, όπως οι τράπεζες.

  • Λόγω των κινδύνων, ορισμένοι angel investors παρέχουν συμβουλες καθοδήγησης στις επιχειρήσεις που επενδύουν, κάτι που τους επιτρέπει να αυξήσουν την πιθανότητα επιτυχίας των επιχειρήσεων και την απόδοση των κεφαλαίων τους. Τέτοια υποστήριξη μπορεί να έχει διάφορες μορφές, από τον αρχικό σχεδιασμό έως το στάδιο της ανάπτυξης και από την βοήθεια στη δικτύωση μέχρι το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

Οι επενδυτικοί άγγελοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Εκτός από τα πιθανά προσωπικά τους κέρδη από την επένδυση σε μια νεοσύστατη επιχείρηση, η χρηματοδότησή τους βοηθά στην ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες δεν θα είχαν ξεκινήσει ποτέ, δεδομένης της περιορισμένης πρόσβασης σε παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης. Αυτά τα εγχειρήματα, με τη σειρά τους, συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και συνεισφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην οικονομία.

*****

  • Φορολογικά κίνητρα για τους «Επενδυτικούς Αγγέλους»- Οι προϋποθέσεις

Σημειώνεται ότι ως Επενδυτικός Άγγελος (Angel Investor) ορίζεται ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή εξωτερικού, κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο.

  • Θέσπισε  για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία (30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021).

Παράλληλα, αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις σε νεοφυή επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece.

Αναλυτικά, με την απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του “Επενδυτικού Αγγέλου” και η διενέργεια ελέγχων για την διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των «Επενδυτικών Αγγέλων» και των νεοφυών επιχειρήσεων.

  • Ο Επενδυτικός Άγγελος έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που διέθεσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκπίπτει αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Επιπλέον, δύναται να επενδύσει ποσό έως 100.000 ευρώ ανά νεοφυή επιχείρηση του Elevate Greece και έως τρεις ετησίως, δηλ. έως 300.000 ευρώ ανά έτος.
  • Σημειώνεται ότι ως Επενδυτικός Άγγελος (Angel Investor) ορίζεται ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή εξωτερικού, κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας υποσχεθήκαμε ότι θα εργαστούμε σκληρά για να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μια επιχειρηματικά φιλική χώρα, που προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στην υψηλή τεχνολογία. Με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για τους Επενδυτικούς Αγγέλους δίνουμε ένα έμπρακτο δείγμα αυτής μας της πολιτικής».

  • 30.3.2021- Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε ότι «για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους στις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του Elevate Greece. Τα κίνητρα στοχεύουν στην ουσιαστική αλλά και συνολική ανάπτυξη και ενίσχυση του οικοσυστήματος, αφού αναμένεται να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Από σήμερα τίθενται σε ισχύ»

StartUps, Elevate Greece & Επενδυτικοί Άγγελοι