Τι έγραφε ο ειδικός συνεργάτης στις 3/4 για την Intralot

Τα ”απιθανοαπίστευτα” όργια της Intralot και γιατί δεν κοιμούνται πια τα βράδια στη Lamda 

Με την INTRALOT σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ο ισολογισμός είναι πραγματική σκοτοδίνη.

Τα τρολάκια της παραπληροφόρησης μας λένε να μη κοιτάμε τις ζημιές της εταιρείας που σε επίπεδο ομίλου το 2017 έφτασαν στα -53.386 εκ ευρώ, τις συνολικές υποχρεώσεις που πήγαν από τα 864 εκ ευρώ στα 932 εκ ευρώ και τον καθαρό δανεισμό που δυστυχώς αυξήθηκε από τα 494 εκ ευρώ στα 510 εκ ευρώ.

  • Να σας επαναλάβουμε, ότι η INTRALOT ήδη βγάζει κέρδη αλλά για του μετόχους στις μη ελέγχουσες συμμετοχές και το ποσό φτάνει στα 47.3 εκ ευρώ.
  • Εσύ μέτοχε της INTRALOT παίρνεις τις ζημιές των 53 εκ ευρώ ενώ ο μέτοχος της μη ελέγχουσας παίρνει κέρδη 47 εκ ευρώ
  • Και επειδή η διοίκηση κάνει καλά τη δουλειά της δίνει αμοιβές στα διευθυντικά στελέχη και στα μέλη της διοίκησης μόνο 10 εκ ευρώ.
  • Συγχρόνως, οι τράπεζες τσεπώνουν 70 εκ ευρώ.

Φυσικά θα μας πουν, να μην ανησυχούμε και ότι η INTRALOT ΘΑ βγάλει κέρδη. Φυσικά, δεν μας λένε το πότε. Σας εφιστούμε την προσοχή φίλοι μικρομέτοχοι γιατί η ιστορία μοιάζει πάρα πολύ με τη FRIGOGLASS.

Το πιο ανησυχητικό σημάδι που κανένα τρολάκι δε μας λέει είναι ότι τα ίδια κεφάλαια στους μετόχους της μητρικής (σε επίπεδο ομίλου) ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΗΚΑΝ από 127.5 εκ ευρώ σε 57.8 εκ ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις είναι 16 φορές τα ίδια και  καθαρός δανεισμός 8.83 φορές τα ίδια, στρατοσφαιρικά υψηλή μόχλευση.

  • Αντιλαμβάνεστε ότι αν η INTRALOT και το 2018 βγάλει καμιά 20αριά εκατομμύρια ευρώ ζημιές τα ίδια αρχίζουν να εξαϋλώνονται και είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
  • Αυτό θα είναι το colpo grosso του ομίλου Κόκκαλη, να κάνει μια αύξηση 100 εκατομμυρίων ευρώ με 0.30€ ανά μετοχή.
  • Έτσι και θα αυξήσει το ποσοστό του στην INTRALOT και θα φτιάξει τα ίδια κεφάλαια και μετά μπορεί να παίξει το turnaround story από το 2020.
  • Για αυτό φίλοι μικρομέτοχοι, να ΞΕΚΟΚΑΛΙΖΕΤΕ πάντα τους ισολογισμούς γιατί τα νούμερα είναι αμείλικτα.

Από τον ειδικό συνεργάτη του μ/μ

Print Friendly, PDF & Email