Τι δείχνει η καθαρή θέση στο α’ εξάμηνο – Πόσο φθηνές είναι οι μετοχές με βάση τα ίδια κεφάλαια

Αποτελέσματα – Τι δείχνει η καθαρή θέση στο α’ εξάμηνο

  • Πόσο φθηνές είναι οι μετοχές με βάση τα ίδια κεφάλαια

Οι 164 εταιρίες που δημοσίευσαν εξάμηνο είναι το μικρότερο δείγμα εταιριών από τότε που καθιερώθηκαν οι υποχρεωτικές ανακοινώσεις κερδοφορίας. Ακόμα και όταν θα ανακοινώσουν οι πέντε εταιρίες που κλείνουν χρήση το καλοκαίρι η λίστα θα είναι η μικρότερη από τότε που καθιερώθηκαν ως κανόνας αποτύπωσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

  • Για άλλη μια φορά τα 2/3 των εταιριών περίμεναν τις δύο τελευταίες εργάσιμες για να ανακοινώσουν τι έγινε πριν από 90 ημέρες.
  • Σε αυτές τις τελευταίες δημοσιεύσεις δεν έλλειψαν οι εκπλήξεις, κάποιες ήταν αρκούντως εντυπωσιακές και κάποιες που προμηνύουν εξελίξεις όχι απαραίτητα ευχάριστες.

Μερικές δεύτερες αναγνώσεις που προέκυψαν από τις κατατάξεις των επιμέρους μεγεθών παρουσιάζουν το δικό τους ενδιαφέρον. Σήμερα θα εξετάσουμε την καθαρή θέση των εισηγμένων…

  • Σε αντίθεση με άλλες περιόδους οι αρνητικές καθαρές θέσεις δεν κινήθηκαν ομοιόμορφα προς το χειρότερο. Υπήρξαν διαφοροποιήσεις και σε έξι περιπτώσεις η αρνητική καθαρή θέση έγινε λιγότερο αρνητική με χαρακτηριστικότερη αυτή της Frigoglass.

Αν η τάση αυτή εδραιωθεί στο έτος τότε δημιουργούνται ελπίδες για κάποιες από τις εταιρίες να επιστρέψουν σε κανονική ροή διαπραγμάτευσης και να αποκτήσουν σοβαρότερη επενδυτική υπόσταση.

Η μείωση των αρνητικών καθαρών θέσεων μπορεί να επιτευχθεί με τέσσερις τρόπους: α) την κερδοφορία που είναι και ο πιο υγιής τρόπος β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα απομειώσει υφιστάμενους μετόχους γ) την επαναγορά χρέους με έκπτωση όπου τα έκτακτα κέρδη θα πάνε κατευθείαν στην καθαρή θέση και δ) με το κούρεμα χρέους το οποίο ωστόσο μηδενίζει την αξία των υφιστάμενων μετοχών.

Ποιες εταιρίες έχουν αρνητική καθαρή θέση στο εξάμηνο

ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Κεφαλαιοποιηση Καθαρή Θέση

12Μ 2018

Καθαρή θέση

2019

Δ(%)
FORTHNET                                  69.031   -199.714 -212.794 -6,5% 
ΑΕΓΕΚ                                     1.782   -206.895 -204.612 1,1% 
ΒΙΟΤΕΡ                                     1.064   -84.895 -88.733 0,0% 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ                                     8.073   -74.239 -74.314 -0,1% 
PASAL                                     3.413   -65.210 -56.661 13,1% 
ΣΕΛΟΝΤΑ                                  12.766   -21.382 -49.282 -130,5% 
ΜΠΗΤΡΟΣ                                     2.471   -27.744 -41.636 -50,1% 
SATO                                     1.274   -24.966 -30.695 -22,9% 
DIONIC                                     1.408   -26.969 -29.738 -10,3% 
YALCO*                                        732   -29.730 -29.730 0,0% 
FRIGOGLASS                                  78.907   -42.959 -27.935 35,0% 
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ*                                        964   -25.604 -25.604 0,0% 
ΣΙΔΜΑ                                     4.991   -24.032 -24.279 -1,0% 
ΑΝΕΚ LINES                                  13.336   -16.038 -19.450 -21,3% 
LAVIPHARM                                  16.346   -19.529 -18.894 3,3% 
ΙΝΤRALOT                                  59.645   6.300 -16.065 -355,0% 
ΒΑΡΑΓΚΗΣ                                        782   -13.684 -15.264 -11,5% 
ΚΡΕΚΑ                                        242   -11.956 -13.300 -11,2% 
ΑΚΡΙΤΑΣ                                     9.100   -9.151 -11.947 -30,6% 
ΛΙΒΑΝΗΣ                                        619   -11.486 -11.932 -3,9% 
EUROBROKERS                                          48   -7.901 -8.070 -2,1% 
ΕΛΓΕΚΑ                                  10.472   -6.714 -6.681 0,5% 
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ                                     2.785   -365 -3.195 -775,3% 
ΕΠ. ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ                                  32.705   5.844 -2.444 -141,8% 
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                                     2.336   -1.533 -1.368 10,8% 
CRETA FARM                                  34.225   -623 -623 0,0% 
DIVERSA (12M 2018)*                                     7.885   -468 -468 0,0% 
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ                                     1.790   -42 -10 76,2% 

* Τελευταίος διαθέσιμος ισολογισμός Δεκέμβριος 2018/Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

  • Σε ότι αφορά την διαπραγμάτευση της τιμής της μετοχής μετην καθαρή θέση 70 εισηγμένες εταιρίες διαπραγματεύονται κάτω από την λογιστική αξία των κεφαλαίων της 30ης Ιουνίου 2019.

Αυτό δεν μας οδηγεί σε ένα αβίαστο συμπέρασμα ξεκάθαρης  ευκαιρίας. Οι τράπεζες για παράδειγμα αξιολογούνται στην παρούσα φάση με βάση την πρόοδο που δείχνουν στην μείωση των προβληματικών τους δανείων.

  • Επίσης αν μια εταιρία δεν έχει κερδοφορία είναι λογικό η αγορά να την υποτιμά προεξοφλόντας την φθορά των κεφαλαίων στην πάροδο του χρόνου.
  • Τέλος μια εταιρία που είναι φορτωμένη με τραπεζικό χρέος είναι λογικό να δημιουργεί  επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότερη αποτίμηση της καθαρής της θέσης.

Προσοχή όμως γιατί η αξιολόγηση μιας εταιρίας με αποκλειστικό κριτήριο την ερμηνεία της καθαρής θέσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε σφάλματα: Μια εταιρία με απόδοση κεφαλαίων πάνω από 20% θα μπορούσε με άνεση να διαπραγματεύεται σε premium.

  • Όπως και να έχει πάντως η καθαρή θέση πρέπει να συνοδεύεται και από μεγέθη δανεισμού τα οποία δίνουν μια ορθότερη εικόνα της κεφαλαιακής δομής της εταιρίας και αν αξίζει να διαπραγματεύεται σε κάποιο υπερτίμημα.

Εταιρίες με υψηλές παγιοποιήσεις (βιομηχανίες) και σημαντικά ακίνητα στον ισολογισμό τους με ισορροπημένο δανεισμό έχουν ένα λόγο να μην διαπραγματεύονται σημαντικά χαμηλότερα από την καθαρή θέση.

Ποιες εταιρίες διαπραγματεύονται κάτω από την καθαρή τους θέση

ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Κεφαλαιοποιηση Ιδια κεφάλαια Καθαρήθέση προς κφ/ση Ξένα προςιδια ΚαθαρόΧρέος
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.344.910 7.535.000 0,18
ΔΕΗ 728.480 3.668.900 0,20 1,06 3.894.700
FIERATEX 3.347 12.317 0,27 0,61 7.560
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 68.856 244.261 0,28 0,58 141.030
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 2.644.357 8.389.000 0,32
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 90.339 271.942 0,33 0,12 33.783
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ 6.256 18.052 0,35 0,16 2.890
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.417 6.753 0,36 0,11 742
ΜΙΝΕΡΒΑ 1.364 3.406 0,40 4,49 15.298
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ 2.127 5.212 0,41 0,47 2.455
ΑΤΤΙΚΗΣ 199.262 487.762 0,41
ΕΛΑΣΤΡΟΝ 27.248 65.021 0,42 0,46 29.971
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 4.177 9.812 0,43 3,42 33.549
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 3.239 7.488 0,43 0,88 6.557
ΑΒΑΞ 45.273 101.025 0,45 5,89 594.597
ΝΗΡΕΥΣ 60.861 133.622 0,46 0,73 98.073
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.554.799 5.550.236 0,46
NEWSPHONE 10.248 21.263 0,48 –              0,06 -1.260
ΜΟΥΖΑΚΗΣ 16.899 34.147 0,49 0,00 26
ΔΡΟΜΕΑΣ 13.020 25.776 0,51 0,96 24.848
EUROBANK 3.293.736 6.399.000 0,51
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ 10.385 19.461 0,53 0,63 12.246
UNIBIOS 5.313 9.810 0,54 0,44 4.359
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 4.450 8.160 0,55 1,26 10.309
ΔΟΥΡΟΣ 753 1.362 0,55 3,05 4.148
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 3.417 5.839 0,59 1,33 7.773
MIG 122.700 204.182 0,60 7,36 1.502.841
ΙΝΤΕΑΛ 8.257 13.506 0,61 –              0,33 -4.400
ΚOΡΔΕΛΛΟΥ 10.400 16.465 0,63 1,50 24.637
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 258.967 409.653 0,63 0,74 304.030
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 15.784 24.712 0,64 2,02 49.965
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ 57.867 90.335 0,64 0,40 36.409
ΛΑΝΑΚΑΜ 6.117 9.528 0,64 0,09 837
ΙΛΥΔΑ 2.534 3.931 0,64 0,46 1.802
MEVACO 16.275 24.917 0,65 0,04 985
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 93.607 139.805 0,67 0,53 74.331
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ 34.830 50.948 0,68 0,16 8.102
REDS 65.476 92.947 0,70 0,23 21.508
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 6.676 9.460 0,71 –              0,03 -285
ΠΕΡΣΕΑΣ 19.065 26.461 0,72 0,50 13.239
ΒΙΣ 4.969 6.884 0,72 1,89 12.982
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 20.988 28.791 0,73 2,63 75.790
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 97.300 131.977 0,74 –              0,59 -77.429
F.G. EUROPE 25.978 35.235 0,74 –              0,02 -790
ΙΝΤΕΡΤΕΚ 6.024 8.073 0,75 0,52 4.190
MODA BAGNO 11.192 14.869 0,75 0,55 8.197
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 15.190 19.377 0,78 0,11 2.190
INFORM ΛΥΚΟΣ 32.102 40.522 0,79 0,68 27.751
ΠΑΪΡΗΣ 1.660 2.095 0,79 5,13 10.753
ΕΛΒΕ 13.892 17.465 0,80 –              0,07 -1.193
CENTRIC MULTIMEDIA 24.169 30.218 0,80 –              0,27 -8.181
ΒΙΟΧΑΛΚΟ 959.002 1.180.077 0,81 1,41 1.658.611
Μ & Α ΚΑΡΑΤΖΗ 114.502 138.241 0,83 0,09 12.433
MEDICON 8.486 10.243 0,83 0,85 8.691
INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 55.773 67.258 0,83 0,95 63.614
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 392.118 464.126 0,84 2,15 997.309
ΕΚΤΕΡ 16.594 19.531 0,85 0,05 894
ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ 19.609 23.016 0,85 0,15 3.356
ΕΛΙΝΟΙΛ 45.512 52.594 0,87 1,28 67.285
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4.498 5.147 0,87 2,33 12.003
BRIQ 26.466 30.246 0,88 0,29 8.870
ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ 46.243 52.125 0,89 0,40 20.718
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1.368.183 1.538.413 0,89 0,24 370.078
INTERCONTINENTAL 65.100 72.613 0,90 0,31 22.741
Ε.Υ.Δ.Α.Π. 849.870 946.985 0,90 –              0,45 -429.000
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 656.673 725.725 0,90 0,75 541.148
ΓΕΚΕ 42.094 45.072 0,93 –              0,16 -7.291
ΑΔΜΗΕ* 965.120 1.024.936 0,94 0,31 315.000
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 14.421 15.010 0,96 0,12 1.774
ΠΛΑΙΣΙΟ 89.186 91.908 0,97 –              0,14 -13.093

* Στοιχεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  • Κ/ΦΣΗ: Με τιμές 5/10/2019
  • Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ της 5ης Οκτ.2019